Ansatte

Ansatte / Forskere / Mads Dahl Gjefsen (sluttet februar 2023)

Mads Dahl Gjefsen (sluttet februar 2023)

Seniorforsker (bistlilling)

Mads Dahl Gjefsen er samfunnsviter med doktorgrad i teknologi og vitenskapsstudier fra Universitetet i Oslo om politikk og ekspertise rundt teknologier for karbonfangst og -lagring. Han har tidligere arbeidet med teknologioverføring i USA, som prosjektleder i Teknologirådet, og som seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Mads er opptatt av at forskningsbasert kunnskap skal ha praktisk relevans for brukere og beslutningstagere. Han arbeider blant annet med lekfolkinvolvering i forskning og utvikling, ansvarlig innovasjon, forskningskommunikasjon, og fremtidstenkning, samt om etiske og samfunnsmessige aspekter ved fremvoksende teknologier. For tiden er han engasjert i prosjektutvikling omkring bruk av kunstig intelligens og stordata i offentlig forvaltning.

Ved Ruralis inngår Mads blant annet i prosjektet MEATigation.