Utnyttelse av hjerteskjellressursen – en aktuell binæring for kystgårdbrukeren?

I forbindelse med Allforsk Biologi sin kartlegging av hjerte-skjellressursen i Sør-Trøndelag, har SFB utarbeidet et notat hvor de økonomiske forhold knyttet til hjerteskjell-produksjon som binæring for gårdbrukere i kystregionen i Sør-Trøndelag vurderes. Arbeidsnotatet er skrevet til landbruks-myndig–heter og kommuner med det som formål at disse skal se sammen-henger i skjellnæringen og mellom skjell-næringen og landbruket.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/1999 - 31/12/1999

Prosjektnr

6045.00

Finansiering

Allforsk Biologi på oppdrag fra Landbruksbanken og FMLA Sør-Trøndelag

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.