I forbindelse med Allforsk Biologi sin kartlegging av hjerte-skjellressursen i Sør-Trøndelag, har SFB utarbeidet et notat hvor de økonomiske forhold knyttet til hjerteskjell-produksjon som binæring for gårdbrukere i kystregionen i Sør-Trøndelag vurderes. Arbeidsnotatet er skrevet til landbruks-myndig–heter og kommuner med det som formål at disse skal se sammen-henger i skjellnæringen og mellom skjell-næringen og landbruket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.