Hvilke yrkesmønstre som finnes i fiske og hvordan fiskeres yrkeskarrierer forløper er spørsmålene som søkes besvart i dette prosjektet. På bakgrunn av livsløpsintervjuer med 20 fiskere, samt noe statistisk materiale fra Garantikassen for fiskere, beskrives noen fiskerkarrierer i forskjellige fiskerier i Norge. Oppdraget er utført i forbindelse med Fiskerpensjons-utvalgets arbeid.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.