Yrkesmønstre i fiske

Hvilke yrkesmønstre som finnes i fiske og hvordan fiskeres yrkeskarrierer forløper er spørsmålene som søkes besvart i dette prosjektet. På bakgrunn av livsløpsintervjuer med 20 fiskere, samt noe statistisk materiale fra Garantikassen for fiskere, beskrives noen fiskerkarrierer i forskjellige fiskerier i Norge. Oppdraget er utført i forbindelse med Fiskerpensjons-utvalgets arbeid.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2001 - 31/12/2002

Prosjektnr

6136.00

Finansiering

Sosial- og helsedepartementet

Nyheter

Ei sliten trønderlån kan være aktuell for gjenbruk

Hvordan kan gamle hus blir hjem for nye folk?

«Det sku bo folk i husan. Folk treng hus og hus treng folk», skrev dikteren Ole H. Bremnes…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.