Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Ruralis tar nytt steg ut i Europa

Ruralis er tatt opp som nytt medlem av Trøndelags Europakontor. – Ambisjonen vår er å delta i enda flere europeiske forskningsprosjekter enn vi allerede gjør, sier direktør Svein Frisvoll i Ruralis.

Trøndelags Europakontor er basert i Brussel og kobler Trøndelag og Europa. Medlemmene får hjelp til å delta i den europeiske satsingen på å bygge kunnskap, søke nye løsninger og påvirke utformingen av politikk. I tillegg skal kontoret bidra til aktiv dialog med medlemmene for å ha oversikt over behov og prioriteringer inn mot EU og EØS. 12. juni ble Ruralis kontorets 12. medlem.

Mer finansiering via EU

– Det er en uttalt målsetting i norsk forskningspolitikk at en større andel av forskningen skal finansieres via EU, og konkurransen er skarp. Vi forventer at medlemskapet gir oss bedre innblikk i politikken bak utlysningene, og at medlemskapet skal øke kjennskapen til Ruralis i trøndersk næringsliv, sier Frisvoll.

Europakontoret kobler trønderske aktører til europeiske nettverk og kompetansemiljø i Brussel, herunder EU-institusjonene, Norges delegasjon til EU, ambassader og representasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Trøndelags Europakontor er en  «ambassadør» for Trøndelag i Brussel som ivaretar trønderske interesser i sentrale nettverk, og gjør medlemmene sine mer kompetente i samhandling med Europa.

Nettverk av over 100 regionskontor

Trøndelags Europakontor er medlem av ERRIN – European Regions Research and Innovation Network: Regionalt nettverk for forskning og utvikling hvor mer enn 100 regionskontor deltar.

ERRIN skal forenkle utvekslingen av kunnskap og prosjektsamarbeid med sikte på å styrke medlemsregionenes kapasitet innen forskning og innovasjon. Nettverket skal også hjelpe regioner til lettere å se mulighet til å delta i EU-programmer.

Les mer på Trøndelags Europakontor sin nettside https://mid-norway.no/vi-onsker-ruralis-velkommen-som-nytt-medlem/