Vi er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid. RURALIS har et nasjonalt ansvar for teoretisk og metodisk utvikling av tverrfaglige ruralstudier.

Formål

Vi er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid. RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning har et nasjonalt ansvar for teoretisk og metodisk utvikling av tverrfaglige ruralstudier.

Forskningen omfatter følgende hovedområder:

  • Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur
  • Ressursforvaltning, utmark, miljø og landskap
  • Næringsutvikling, landbruk, havbruk og verdikjeden for mat
  • Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygd og by, sentrum og periferi

Misjon

RURALIS skal gjennom fremragende samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid gi kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren, og gjennom det bidra til å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i og mellom bygd og by.

Visjon

Vi skal være den fremste tilbyderen av frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser.

Våre verdier

  • Pålitelig
  • Uavhengig
  • Samhandlende
  • Nysgjerrig
  • Ambisiøs

Organisasjon

RURALIS ledes av direktør Harald A. Lein, kontorleder Linn Heidi Vinje, forskningsledere Anne Margrethe Brigham og Svein Frisvoll. RURALIS har en forskningsavdeling og utredningsavdeling. RURALIS har hovedkontor i Trondheim og et utredningskontor i Oslo. Forskerne og utrederne har utdanning innenfor sosiologi, statsvitenskap, geografi, sosialantropologi, agronomi, helsefag og bedriftsøkonomi.

Styret

RURALIS styre oppnevnes av Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke, Kommunenes Interesseorganisasjon (KS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og ansatte ved RURALIS.

Navn Oppnevnt av Periode
Ann-Charlott Pedersen NTNU 2017-19
Riche Vestby (leder) Norges forskningsråd 2017-19
Torberg Falch NTNU 2016-18
Johan Fredrik Rye NTNU 2017-19
Per Olav Skjervold Norges forskningsråd 2016-18
John Petter Løvstad Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2015-17
Einar Frogner (nestleder) Norges Bondelag 2017-19
Frode Flemsæter Ansatte ved RURALIS 2017-18
Jostein Vik Ansatte ved RURALIS 2016-17

Varamedlemmer

Navn Oppnevnt av Periode
Roger Sørheim NTNU 2016-18
Agnes Bolsø NTNU 2016-18
Gleny Foslie Norges forskningsråd 2016-18
Marit Skjelstad
Norsk Landbrukssamvirke
2017-19
Hilde Bjørkhaug Ansatte ved RURALIS 2016-17
Maja Farstad Ansatte ved RURALIS 2017-18