Om oss

Stiftelsen Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning er et uavhengig forskningsinstitutt innen rurale studier. Vi er et av Europas ledende forskningsmiljø på feltet.

Vi gjennomfører både store og små nasjonale og internasjonale forsknings- og utredningsprosjekter.

Våre fokusområder er:

  • Næringsutvikling og bioøkonomi
  • Klima og ressursforvaltning
  • Lokal- og distriktsutvikling

Ruralis leverer troverdig og uavhengig forskning med høy vitenskapelig kvalitet.
Vår forskning har hjulpet landbruk og annet næringsliv, offentlig sektor og lokalsamfunn i over 40 år.

Vår misjon er å gi bidra til sunn samfunnsutvikling gjennom unik kunnskap om rurale og regionale forhold.

Verdier

UNIK

Ruralis har spesialkompetanse på fagfeltet. Vi tråkker opp nye stier og løfter frem lokale forhold som trengs for å gi et komplett bilde i viktige spørsmål. Med nytenkende og engasjerte fagfolk, flytter vi forskningsfronten.

BETYDNINGSFULL

Med stor kunnskap om små steder, bidrar vi til flere og bedre diskusjoner om by og bygd. Vi leverer aktuell og etterspurt forskning som gir samfunnsnyttig informasjon, både lokalt og internasjonalt. Vi er en toneangivende aktør på vårt felt.

SOLID

Hos Ruralis kan du stole på at du får grundig, troverdig og uavhengig forskning. Våre faglig sterke forskere løfter fram de rurale perspektivene i samfunnsutviklingen.

Styret

Styret er Ruralis sitt øverste organ. Det oppnevnes av NTNU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke, Distriktssenteret og ansatte ved Ruralis.

NavnOppnevnt avPeriode
Kristine Lien Skog (leder)NMBU2023-24
Anne Borge Johannesen (nestleder)NTNU2023-25
Harald AspenNTNU2022-24
May TorsethNTNU2024-26
John Erik Skjellnes JohansenNorsk Bondelag2023-25
Vegard VigdenesNorsk Bonde- og Småbrukarlag2024-26
Hildegunn NordtugDistriktssenteret2024-26
Richard HelliwellAnsatte ved Ruralis2023-25
Klaus MittenzweiAnsatte ved Ruralis2023-24
Varamedlemmer
NavnOppnevnt avPeriode
Roger SørheimNTNU2024-26
Jesper Aagaard PetersenNTNU2024-26
Anne Irene MyhrDistriktssenteret2024-26
Knut Bjørn StokkeNMBU2022-24
Kristin Taraldsrud HoffNorsk Landbrukssamvirke2023-25
Anders Mahlum MelåsAnsatte ved Ruralis2023-25
Jostein BrobakkAnsatte ved Ruralis2023-24