Vi er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid. Ruralis har et nasjonalt ansvar for teoretisk og metodisk utvikling av tverrfaglige ruralstudier.

Formål

Forskningsstiftelsen Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid. Ruralis har et nasjonalt ansvar for teoretisk og metodisk utvikling av tverrfaglige ruralstudier.

Forskningen omfatter følgende hovedområder:

  • Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur
  • Ressursforvaltning, utmark, miljø og landskap
  • Næringsutvikling, landbruk, havbruk og verdikjeden for mat
  • Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygd og by, sentrum og periferi

Misjon

Ruralis skal gjennom fremragende samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid gi kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren, og gjennom det bidra til å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i og mellom bygd og by.

Visjon

Vi skal være den fremste tilbyderen av frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser.

Våre verdier

  • Pålitelig
  • Uavhengig
  • Samhandlende
  • Nysgjerrig
  • Ambisiøs

Organisasjon

Ruralis ledes av direktør Svein Frisvoll, kontorleder Linn Heidi Vinje, forskningsledere Magnar Forbord og Pia Otte. Ruralis har hovedkontor i Trondheim og et avdelingskontor i Oslo. Forskerne og utrederne har utdanning innenfor sosiologi, statsvitenskap, geografi, sosialantropologi, agronomi, helsefag og bedriftsøkonomi.

Plan for kjønnsbalanse (GEP – Gender Equality Plan)

Ruralis’ GEP norsk versjon

Ruralis’ GEP English version