Vi er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid. Ruralis har et nasjonalt ansvar for teoretisk og metodisk utvikling av tverrfaglige ruralstudier.

Formål

Vi er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid. Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning har et nasjonalt ansvar for teoretisk og metodisk utvikling av tverrfaglige ruralstudier.

Forskningen omfatter følgende hovedområder:

  • Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur
  • Ressursforvaltning, utmark, miljø og landskap
  • Næringsutvikling, landbruk, havbruk og verdikjeden for mat
  • Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygd og by, sentrum og periferi

Misjon

Ruralis skal gjennom fremragende samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid gi kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren, og gjennom det bidra til å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i og mellom bygd og by.

Visjon

Vi skal være den fremste tilbyderen av frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser.

Våre verdier

  • Pålitelig
  • Uavhengig
  • Samhandlende
  • Nysgjerrig
  • Ambisiøs

Organisasjon

Ruralis ledes av direktør Svein Frisvoll, kontorleder Linn Heidi Vinje, forskningsledere Magnar Forbord og Pia Otte. Ruralis har hovedkontor i Trondheim og et avdelingskontor i Oslo. Forskerne og utrederne har utdanning innenfor sosiologi, statsvitenskap, geografi, sosialantropologi, agronomi, helsefag og bedriftsøkonomi.