lokalutvikling

Lokal- og distriktsutvikling

Å utvikle kunnskap for distriktskommuner og lokalsamfunn er en sentral del av forskningen vår innenfor dette fagområdet. Vi forsker på endrede holdninger og vurderinger hos distriktsbefolkningen, og mulige konsekvenser av demografiske utviklingstrekk.

 

Forskningsfokuset vårt omfatter rettferdig fordeling av goder og byrder i lokalsamfunn i endring, hvordan kjønn, mangfold, alder og kompetanse er sentrale dimensjoner når distriktsnæringer skal møte fremtiden. Forskningen vår undersøker også hvordan distriktskommuner på best mulig vis kan skape gode offentlige tjenester, lokalpolitiske prosesser og integrering som kan bygge opp under demokratiske distriktssamfunn med høy livskvalitet.

Fagområder innenfor Lokal- og distriktsutvikling
Forskningsleder
Maja Farstad

Maja Farstad Forskningsleder/Seniorforsker +47 918 23 469