Kvinnelig fisker fra Madeleine
Kvinnner er viktig for sjømatindustrien Foto: Anders Wideskott

Langt igjen til likestilling i fiskeriene

Fiskeri- og sjømatnæringen blir stadig viktigere for verdens befolkning, men fortsatt er oppfatningen at næringen domineres av menn. 8. mars er Ruralis-forsker Madeleine Gustavsson sentral på et webinar om likestilling i verdikjeden for sjømat.

Webinaret Gender equality in the seafood value chain på den internasjonale kvinnedagen handler om hvor viktige kvinner er for sjømatindustrien, hvordan utfordringer som COVID-19 og klimaendringer påvirker dem og kampen for likestilling i en bærekraftig blå økonomi. Gustavsson er en av fem innledere som bidrar til debatten fra hvert sitt ståsted, både faglig og geografisk.

Studier fra både nord og sør

– Jeg skal snakke om kvinner i fiske på den nordlige halvklode, med vekt på forskning jeg har gjort i Storbritannia og Canada. I tillegg deler jeg kunnskap fra andre studier, blant annet fra Norge, mens flere av de andre deltakerne i panelet bidrar med erfaringer fra land lenger sør, sier Gustavsson.

Nærmere halvparten av de 40 millioner menneskene over hele verden som jobber i småskalafiske er kvinner. Kvinner dominerer håndtering, foredling, salg av fersk fisk, emballering og markedsføring av sjømat etter at den er høstet. Likevel er sjømatnæringen preget av omfattende kjønnsforskjeller, og kvinnens arbeid blir fremdeles stort sett ignorert og undervurdert.

Stoppes av tradisjoner

– Kvinner gjør ofte de jobbene hvor det er lite penger å tjene, mens selve fiskeryrket tradisjonelt er mannsdominert. Kulturen gjør det vanskelig for jenter i fiskerfamilier å velge dette yrket, fordi de i motsetning til brødrene sine ikke er tiltenkt det. I tillegg er det faktorer som for eksempel at det ikke er toaletter for kvinner om bord i båtene, og at klær og utstyr ikke er tilpasset kroppene deres, forteller Gustavsson.

Webinaret arrangeres av International Institute For Enviroment And Development (IIED).

– 8. mars er en bra dag for å løfte denne problematikken, men også for å feire det som allerede gjøres, sier Madeleine Gustavsson.

For mer informasjon om Madeleines tidligere forskning om kvinner i fiske, se www.women-fisheries.com