6. - 8. september 2021
00.00 - 00.00

På grunn av koronapandemien, utsettes konferansen. Ny dato for konferansen blir 6.- 8. september 2021.

Det å være sysselsatte i landbruket, enten som selvstendige næringsdrivende eller ansatt, er forbundet med relativt høy risiko for ulykker og yrkesrelatert sykdom og slitasje, sammenlignet med en rekke andre yrker.

Landbruksarbeid er ofte forbundet med alenearbeid, og som selvstendig næringsdrivende bonde eller ansatt er det mange faktorer som man ikke har kontroll over, men som kan ha stor innflytelse på arbeidshverdagen og gårdsdrifta. Eksempler på disse er teknologiske og strukturelle endringer, endringer i markedet for mat, landbrukspolitikken og været. Samtidig er det slik at sysselsatte i landbruket har en av de viktigste yrkene i verden, nemlig å produsere den maten som vi alle er helt avhengige av. Mer forskning, formidling av kunnskap, god utdanning og veiledning av de sysselsatte i landbruket kan forebygge og bedre bønders forutsetning for å produsere mat, bidra til økt sikkerhet og redusere omfanget av yrkesrelatert sykdom og slitasje i landbruket.

 

Vi har gleden av å invitere deg til Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse, ved Skjetlein Grønt Kompetansesenter i Trondheim.

Tema: Arbeidsevne, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i landbruket

Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse

Nordisk fag-og forskningsmøte avholdes hvert andre år og i år er det Norge sin tur. Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olav Hospital i Trondheim har tatt på seg å lede arrangementet.

Vitenskapelige samarbeidspartnere: Sveriges Landbruksuniversitet (SLU), RURALIS, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), NTNU

Samarbeidspartnere fra næring og samfunn: Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning (NLR), Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

Hold av datoen! Lover interessante og fine dager i Trondheim, i september 2021. Følg med på nettsidene for oppdateringer:

Brit Logstein

Leder av Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse

Forsker ved Ruralis, og leder av Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse

Epost: brit.logstein@ruralis.no/ Telefon: 99 58 23 86

 

Vitenskapelig komite for konferransen:

  • Professor Kristin V Hirsch Svendsen (koordinator)- Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU
  • Professor Bjørn Hilt– Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset.
  • Seniorforsker Reidar Almås, Dr.philos (Sosiologi)- Ruralis-Institutt for rural- og regional forskning
  • Professor Peter Lundqvist- Institutionen för arbeitsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges Landbruksuniversitet

Last ned flygeblad: Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse

 

Bli med på digitalt møte om landbrukshelse- oppvarming til Nordisk fag-og forskningsmøte 2021

Som en oppvarming til Nordisk fag-og forskningsmøte 2021 inviteres alle interesserte til et digitalt møte! Hensikten er å dele med hverandre erfaringer, aktivitet og interesser innenfor temaet landbruk og helse, inkludert hvilke planer man har fremover. Det er uformelt og åpent for alle.

Tidspunkt: 4. november 2020, klokka 10.00-til 12.00 og 5. november, klokka 10.00-12.00.

Link for påmelding vil bli lagt ut her. Da vil det være mulig å oppgi ditt interessefelt. Hvis mulig oppgi ditt interessefelt, og om det er noe spesielt du ønsker å formidle av erfaring og interesser Dette kan være nyttig info hvis vi ser at det er hensiktsmessig å gruppere møte inn i mindre grupper. Hvis det kun er en dag som er aktuell, vennligst oppgi hvilken.

Alle kan delta, og man kan også delta begge dagene eller en av dem, selv om man ikke har meldt seg på.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.