6. - 8. september 2021
00.00 - 00.00

Mer forskning, formidling av kunnskap, god utdanning og veiledning av de sysselsatte i landbruket kan forebygge og bedre bønders forutsetning for å produsere mat, bidra til økt sikkerhet og redusere omfanget av yrkesrelatert sykdom og slitasje i landbruket.
Vitenskapelige samarbeidspartnere: Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse og Arbeidsmedisisnsk avdeling, St.Olavs Hospital, Sveriges Landbruksuniversitet (SLU), RURALIS, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Samarbeidspartnere fra næring og samfunn: Norges Bondelag, Lantbrukarnas Riksförbund (Sverige), Norsk Landbruksrådgivning, Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag

Bidrag fra fag, forskning og praksis ønskes

Vi er interessert i bidrag fra fag- og forskningsfeltet, og fra praksisfeltet. Særlig viktig er bidrag som er relevant for de nordiske land. Arbeidsspråket på konferansen blir i hovedsak engelsk. Bidrag på norsk, svensk eller dansk vil aksepteres hvis man ikke er komfortabel med engelsk. Frist for innsending av bidrag er 15. juni 2021. Mer informasjon finner du her.

Informasjon om datoer, overnatting og transport finner du her.

Pris for fysisk oppmøte over tre dager er 3800 kroner og digital deltakelse koster 1500 kroner. For påmelding og registrering trykk her.

 

Program for Nordisk fag-og forskningsmøte (beskrivelse av sosialt og kulturelt program ligger nederst på nettsiden)

Mandag 6.september
Klokka 11.00-12.00: Registering og noe å bite i
Klokka 12.00-13.00: Velkommen og åpning av konferansen
Klokka 13.00-13.45: Invitert foredragsholder Magnhild Oust Torske fra Nord Universitet
Klokka 13.45-15.30: Presentasjoner fra praksis, fag- og forskningsfeltet landbrukshelse
Klokka 15.30-16.15: Innlegg ved invitert foredragsholder Grethe Elholm fra Århus Universitet
Klokka 16.15-17.00: Presentasjoner fra praksis, og fag- og forskningsfeltet landbrukshelse
Klokka 18.30-23.00: Middag og sosialt program

Tirsdag 7.september
Klokka 09.00-10.00: Invitert foredragsholder Eystein Skjerve fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Klokka 10.00-17.00: Presentasjoner fra praksis, fag- og forskningsfeltet landbrukshelse
Klokka 18.15-23.00: Konsert i Nidarosdomen og middag

Onsdag 8.september
Klokka 09.00-09.45: Innlegg ved invitert foredragsholder Johan Fredrik Rye fra NTNU
Klokka 10.00-12.00: Formidling fra Lantbrukarnas Riksforbund (Sverige) og SEGES/Landbruk&Fødevarer (Danmark) og Norges Bondelag
Klokka 12.00-13.00: Omvisning på gården som er tilknyttet Skjetlein videregående skole, inkludert omvisning på studiestedet og hvordan opplæring skjer i praksis
Klokka 13.00-15.00: Avslutning, lunsj og hjemreise

 

Inviterte foredragsholdere

Johan Fredrik Rye er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han forsker på internasjonal arbeidsmigrasjon med fokus på migranter fra de sentral- og østeuropeiske landene i perioden etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007. Sentrale tema er arbeidsinnvandrernes posisjon på de vestlige arbeidsmarkedene, som gjerne er preget av ‘prekære’ lønns- og arbeidsbetingelser, og hvordan de utvikler transnasjonale strategier for å skape seg bedre hverdagsliv. Rye leder det internasjonale forskningsprosjektet Global Labour in Rural Societies (Glarus) som utforsker arbeidsinnvandring til lavt-lønnende, ufaglærte jobber i distriktsnæringene, så som landbruket, i Norge og Norden. Han er leder for forskningsgruppen Migrasjon og mobilitet ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Blant hans siste publikasjoner er International Labour Migration to Europe’s Rural Regions (redigert med Karen O’Reilly, Routledge 2021).
Grethe Elholm er forsker ved Institutt for folkehelse ved Århus Universitet. Hennes forskningsfelt er innendørs og utendørs biologisk og kjemisk eksponering i landbruket og hvilken effekt dette har på helse, og spesielt lungehelse og allergi. Selv om man vet at høye nivå av biologiske partikler i landbruket har en negativt virkning på bønders helse, har forskning og utvikling av ny kunnskap på dette området ikke blitt prioritert de siste 10-20 årene i Norden.  Elholm og hennes kollegaer har bidratt med viktig og etterspurt forskning på dette feltet. Blant annet har de kartlagt omfanget av eksponering av støv og endotoksiner (potensielt giftige partikler) knyttet til bestemte arbeidsoppgaver i landbruket, og endelig hvordan ulike nivå og type eksponering henger sammen med blant annet lungehelse og risikoen for allergi.

Mer om Elholm: Institut for Folkesundhed (au.dk) Grethe ELHOLM | Assistant Professor | PhD, MSc | Aarhus University | AU | Department of Public Health (researchgate.net)

 

Eystein Skjerve er professor i Veterinær samfunnsmedisin ved Veterinærhøgskolen ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet. Hans forsknings har fokusert på infeksjoner som overføres mellom mennesker og virveldyr, såkalte zoonoser. Han har innenfor dette fokusert på zoonoser som overføres under norske/ nordiske forhold, og har også i mange år arbeidet med lignende problemstillinger i afrikanske land. Slike infeksjoner kan spres via matvarer, men ofte er det direkte kontakt med husdyr og det miljøet som mennesker deler med husdyr (bygninger, drikkevann.) som er opprinnelsen. Hans tilnærming har vært en klassisk Én Helse-tilnærming der en søker å forstå hvordan slike infeksjoner kan kontrolleres innenfor den triaden som utgjøres av mennesker, husdyr og ville dyr, med det miljø som deles av disse tre som en fellesfaktor. Skjerve har vært prosjektleder av prosjektet HUNT ÉN Helse, et underprosjekt under Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) der en har samlet avføringsprøver fra dyr tilhørende deltakere i HUNT. Prøvene er fullgenomsekvensert og skal etter hvert skal med tilsvarende fra eiere.

Mer om Skjerve: https://www.nmbu.no/ans/eystein.skjerve http://www.eskjerve.com/ https://www.researchgate.net/profile/Eystein-Skjerve

Magnhild Torske har en doktorgrad i medisin og er Universitetslektor ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord Universitet. Hun har ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) studert psykiske helse hos trønderske bønder. Hun har god kunnskap om hvordan omfanget av angst og depresjon i denne yrkesgruppa har endra seg over tid, og hvordan den psykiske helsa er hos bønder sammenlignet med andre yrkesgrupper, inkludert hvordan psykisk helse hos bønder skiller seg fra bønders søsken som ikke ble bonde. Endelig har hun studert bønders bruk av helsetjenester sammenlignet med andre yrkesgrupper. I dag er hun prosjektleder for forskningsprosjektet FarmMERGE (2021-2024), finansiert av Norges Forskningsråd og Gjensidige Stiftelsen. FarmMERGE har til hensikt å studere sammenhengen mellom bondens helse (både fysisk og psykiske helse) og arbeidsmiljø, og helse, velferd og produksjon hos deres produksjonsdyr.

 

I tillegg til et faglig program, har vi to kvelder med sosialt og kulturelt innhold. Les mer her: sosialt og kulturelt program

 

Aktører som støtter arrangement økonomisk

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.