Logo 4

2021 Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse

06. september kl. 00:00 - 08. september kl. 00:00

Mer forskning, formidling av kunnskap, god utdanning og veiledning av de sysselsatte i landbruket kan forebygge og bedre bønders forutsetning for å produsere mat, bidra til økt sikkerhet og redusere omfanget av yrkesrelatert sykdom og slitasje i landbruket.
Vitenskapelige samarbeidspartnere: Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse og Arbeidsmedisisnsk avdeling, St.Olavs Hospital, Sveriges Landbruksuniversitet (SLU), RURALIS, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Samarbeidspartnere fra næring og samfunn: Norges Bondelag, Lantbrukarnas Riksförbund (Sverige), Norsk Landbruksrådgivning, Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag

Pris for digital deltakelse koster 1500 kroner. For påmelding og registrering trykk her.

Praktisk informasjon.

Faglig program

Beskrivelse av sosialt og kulturelt innhold finner du lenger ned på siden. Konferansen vil foregå på engelsk. Alle norske titler på denne siden er en oversettelse gjort av arrangøren, fra engelsk.

Sted: Grønt kompetansesenter, Skjetleinvegen 114, 7083 Leinstrand. Digital deltakelse er mulig.

Mandag 6.september

10.30-11.40: Registering og åpning

11:40-12:20: Psykisk helse hos bønder: En oversikt over nyere litteratur – og hvordan går vi videre herfra? ved Magnhild Oust Torske fra Nord Universitet

12:20-12:40: “Jeg er meg og jeg er bonden som dyrker denne jorda”. Undersøke identitet, maskulinitet og helse hos mannlige bønder i Irland., ved Conor Hammersley1,, Noel Richardson, David Meredith, Paula Carroll, John McNamara.1Department of Science and Health, National Centre for Men’s Health (NCMH), Institute of Technology, Carlow, Ireland

12:40-13:00: Presentasjon av det norske prosjektet Trygg Bonde, ved Trond Løkling og Linn Thorud

*Pause*

13:45-14:05: Rural kriminalitet, ved Eva Göransson og Peter Lundqvist

14:05-14:40 Nytten av det finske prosjektet Support the Farmer today, ved Arja Peltomäki-Vastamaa og Pirjo Saari

14:40-15:00: Er praksisen med utmarksbeite bærekraftig? Den mentale belastningen hos bønder som har beitedyr i rovdyrutsatte områder i Norge, ved Katrina Rønningen og Alexander Zahl-Thanem

*Pause*

15.15-15.55: Lungehelse hos bønder og ansatte i landbruket, ved Grethe Elholm fra Århus Universitet

15.55-16:15: Symptomer på luftveisplager hos norske bønder og trender over tid, ved Siri Slåstad og Kristin Hirsch Svendsen

16:15-16:35: Hva vet vi om kjemikalieeksponering for gravide i landbruket? ved Ellen Helstad

16:35-16:55: Deltakelse i aktiviteter som forebygger hjerte-og karsykdom hos irske bønder. Resultat fra prosjektet Farmers have hearts Cardiovascular health programme, ved Diana van Doorn, Noel Richardson, David Meredith og John McNamara

Tirsdag 7. september

08.45-09:25: Én Helse – Husdyrhold, Zoonoser og Arbeidshelse ved Eystein Skjerve fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

09:25-09.45: Veterinærer utsatt for kirurgisk røyk fra avhorningsprosedyrer- den røykende varmepistolen, ved Erika Zardin, Nils Petter Skaugset og Mikolaj Jan Jankowski

09:45-10:05: Helse og yrkesmessig eksponering av plantevernmidler i Norge, ved Anna Nordhammer, Bjørn Hilt og Brit Logstein

10:05-10:25: Eksponering for plantevernmidler og mikrobiell diversitet blant veksthusarbeidere, ved Erika Zardin, Raymond Olsen, Anani J. K. Afanou, Karl-Christian Nordby, Sunil Mundra og Anne Straumfors

*Pause*

10:40-11:00: Fra sikkerhet på gården til sikkerhet for bonden: En gjennomgang av ulike modeller for å forstå atferd og hvordan disse kan anvendes i landbruket, ved Mohammad MohammadRezaei og David Meredith

11:00-11:20: Agronomutdannelse i Norge – Skjetlein Videregående skole i Trøndelag, ved Stefan Preisig

11:20-11:40: Gravide og helserisiko i landbruket- Hva sier forskningen? ved Marita Ruoharanta

*Pause*

12:00-12:20: Sikkerhetsguide for mindre kjøretøy i bruk i landbruket, ved Jarkko Leppälä,  Veli-Matti Tuure,  Matts Nysand og Päivi Sarmala

12:20-12:40: Opplevelsen av sikkerhet og risikoen for ulykker blant norske melkebønder, ved Helen Lyngstad Røste,Karin Laumann og Brit Logstein

12:40-13:00: Metoder for å knytte alvorlige ulykker opp mot bestemte operasjoner på gårdsbruket, og deretter kunne vurdere effekten av å endre arbeidsmetoder og system på gårdsbruket, ved Noha Mahmoud, Allan Leck Jensen, Cairistiona F. E. Topp, Claus Aage Grøn Sørensen, Michael Nørremark, Vera Eory og Nicholas J. Hutchings

13:00-13:20: Sikkerhetskultur og risikoatferd i landbruket, ved Jarkko Leppälä, Dusica Santa,  John McNamara,  Janne P. Karttunen, Erhan Eser og Stephan Van den Broucke

*Pause*

14:15-14:35: Sikkerhetskultur og risikohåndtering i landbruket- hovedfunn fra prosjektet Cost action Sacurima, ved Jarkko Leppälä, John McNamara, Pat Griffin, Anne Marie Heiberg, Jose Rato Nunes, Aurelie Berthet, Joze Staric og Risto Rautiainen

14:35-14:55: Arbeidsevne blant økologiske og konvensjonelle bønder i Finland, ved Tiina Mattila, Risto Rautiainen, Maria Hirvonen, Minna Väre, og Merja Perkiö-Mäkelä,

14:55-15:15: Bruken av exoskeletons i daglige arbeidsppgaver i landbruket, ved Marianne Norup

15:15-15:35: Ny teknolog og bønders livskvalitet- et tveegget sverd, ved Egil Petter Stræte

*Pause*

15:55-16:15: Hvordan skal vi formidle helse og sikkert til arbeidsinnvandrere i landbruket? Dialogkort som verktøy, ved Astrid Stampe Lovelady

16:15-16:35: Rabatt på kjøp av forsikring og finske bønder sine erstatningskrav ved yrkesrelatert sykdom og skader i landbruket, ved Janne P. Karttunen og Risto Rautiainen

16:35-16:55: Forebygge og fremme mental helse blant bønder i Canada: En kombinasjon av forskning, praksis og politikk, ved Philippe Roy og Nancy Beauregard

16:55-17:15: Evaluering av bønders tilfredshet med HMS-veiledning i Irland, John McNamara og Francis Bligh-Agriculture og Food Development Authority, Irland.

Onsdag 8. september

08:45-09.25: Arbeidsforhold og arbeidsinnvandring i landbruket, ved Johan Fredrik Rye fra NTNU

09.30-11.30: Arbeidshelse og landbruk i Norden. Utfordringer, muligheter og løsninger- nå og i fremtiden. Formidling fra Norges Bondelag, Lantbrukarnas Riksforbund, og SEGES

*Pause*

12:00-12:15: Kvalitetssystem i landbruket (KSL) og aktivt HMS-arbeid på gården, ved avdelingsleder og KSL-sjef Tom Roterud

12:15-12:30: Norsk Landbruksrådgiving og landbrukshelse, ved fagkoordinator i NLR Halle Arnes

12:30-13:00: Oppsummering og avslutning

* Titlene er oversatt til norsk av arrangement-komiteen

Inviterte foredragsholdere

Johan Fredrik Rye er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han forsker på internasjonal arbeidsmigrasjon med fokus på migranter fra de sentral- og østeuropeiske landene i perioden etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007. Sentrale tema er arbeidsinnvandrernes posisjon på de vestlige arbeidsmarkedene, som gjerne er preget av ‘prekære’ lønns- og arbeidsbetingelser, og hvordan de utvikler transnasjonale strategier for å skape seg bedre hverdagsliv. Rye leder det internasjonale forskningsprosjektet Global Labour in Rural Societies (Glarus) som utforsker arbeidsinnvandring til lavt-lønnende, ufaglærte jobber i distriktsnæringene, så som landbruket, i Norge og Norden. Han er leder for forskningsgruppen Migrasjon og mobilitet ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Blant hans siste publikasjoner er International Labour Migration to Europe’s Rural Regions (redigert med Karen O’Reilly, Routledge 2021).
Grethe Elholm er forsker ved Institutt for folkehelse ved Århus Universitet. Hennes forskningsfelt er innendørs og utendørs biologisk og kjemisk eksponering i landbruket og hvilken effekt dette har på helse, og spesielt lungehelse og allergi. Selv om man vet at høye nivå av biologiske partikler i landbruket har en negativt virkning på bønders helse, har forskning og utvikling av ny kunnskap på dette området ikke blitt prioritert de siste 10-20 årene i Norden.  Elholm og hennes kollegaer har bidratt med viktig og etterspurt forskning på dette feltet. Blant annet har de kartlagt omfanget av eksponering av støv og endotoksiner (potensielt giftige partikler) knyttet til bestemte arbeidsoppgaver i landbruket, og endelig hvordan ulike nivå og type eksponering henger sammen med blant annet lungehelse og risikoen for allergi.

Mer om Elholm: Institut for Folkesundhed (au.dk) Grethe ELHOLM | Assistant Professor | PhD, MSc | Aarhus University | AU | Department of Public Health (researchgate.net)

 

Eystein Skjerve er professor i Veterinær samfunnsmedisin ved Veterinærhøgskolen ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet. Hans forsknings har fokusert på infeksjoner som overføres mellom mennesker og virveldyr, såkalte zoonoser. Han har innenfor dette fokusert på zoonoser som overføres under norske/ nordiske forhold, og har også i mange år arbeidet med lignende problemstillinger i afrikanske land. Slike infeksjoner kan spres via matvarer, men ofte er det direkte kontakt med husdyr og det miljøet som mennesker deler med husdyr (bygninger, drikkevann.) som er opprinnelsen. Hans tilnærming har vært en klassisk Én Helse-tilnærming der en søker å forstå hvordan slike infeksjoner kan kontrolleres innenfor den triaden som utgjøres av mennesker, husdyr og ville dyr, med det miljø som deles av disse tre som en fellesfaktor. Skjerve har vært prosjektleder av prosjektet HUNT ÉN Helse, et underprosjekt under Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) der en har samlet avføringsprøver fra dyr tilhørende deltakere i HUNT. Prøvene er fullgenomsekvensert og skal etter hvert skal med tilsvarende fra eiere.

Mer om Skjerve: https://www.nmbu.no/ans/eystein.skjerve https://www.eskjerve.com/ https://www.researchgate.net/profile/Eystein-Skjerve

Magnhild Torske har en doktorgrad i medisin og er Universitetslektor ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord Universitet. Hun har ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) studert psykiske helse hos trønderske bønder. Hun har god kunnskap om hvordan omfanget av angst og depresjon i denne yrkesgruppa har endra seg over tid, og hvordan den psykiske helsa er hos bønder sammenlignet med andre yrkesgrupper, inkludert hvordan psykisk helse hos bønder skiller seg fra bønders søsken som ikke ble bonde. Endelig har hun studert bønders bruk av helsetjenester sammenlignet med andre yrkesgrupper. I dag er hun prosjektleder for forskningsprosjektet FarmMERGE (2021-2024), finansiert av Norges Forskningsråd og Gjensidige Stiftelsen. FarmMERGE har til hensikt å studere sammenhengen mellom bondens helse (både fysisk og psykiske helse) og arbeidsmiljø, og helse, velferd og produksjon hos deres produksjonsdyr.

 

I tillegg til et faglig program, har vi to kvelder med sosialt og kulturelt innhold. Les mer her: sosialt og kulturelt program

 

Aktører som støtter arrangement økonomisk