6. - 8. september 2021
00.00 - 00.00

Vi har gleden av å invitere deg til Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse, ved Skjetlein Grønt Kompetansesenter i Trondheim.

Tema: Arbeidsevne, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i landbruket

Det å være sysselsatte i landbruket, enten som selvstendige næringsdrivende eller ansatt, er forbundet med relativt høy risiko for ulykker og yrkesrelatert sykdom og slitasje, sammenlignet med en rekke andre yrker.

Mer forskning, formidling av kunnskap, god utdanning og veiledning av de sysselsatte i landbruket kan forebygge og bedre bønders forutsetning for å produsere mat, bidra til økt sikkerhet og redusere omfanget av yrkesrelatert sykdom og slitasje i landbruket.

Meld deg på med kunnskap fra forskning eller fra praksis!

 

Frist for innsending av bidrag er 15. juni. Følg med på nettsiden for andre oppdateringer.

Inviterte foredragsholdere

Johan Fredrik Rye er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han forsker på internasjonal arbeidsmigrasjon med fokus på migranter fra de sentral- og østeuropeiske landene i perioden etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007. Sentrale tema er arbeidsinnvandrernes posisjon på de vestlige arbeidsmarkedene, som gjerne er preget av ‘prekære’ lønns- og arbeidsbetingelser, og hvordan de utvikler transnasjonale strategier for å skape seg bedre hverdagsliv. Rye leder det internasjonale forskningsprosjektet Global Labour in Rural Societies (Glarus) som utforsker arbeidsinnvandring til lavt-lønnende, ufaglærte jobber i distriktsnæringene, så som landbruket, i Norge og Norden. Han er leder for forskningsgruppen Migrasjon og mobilitet ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Blant hans siste publikasjoner er International Labour Migration to Europe’s Rural Regions (redigert med Karen O’Reilly, Routledge 2021).
Grethe Elhom har yrkeshygiene som sitt forskningsfelt, og har blant annet forsket på mikrobiologisk eksponering og lungehelse i landbruket.

Vitenskapelige samarbeidspartnere: Sveriges Landbruksuniversitet (SLU), RURALIS, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), NTNU

Samarbeidspartnere fra næring og samfunn: Norges Bondelag, Lantbrukarnas Riksförbund (Sverige), Norsk Landbruksrådgivning (NLR), Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag

Vitenskapelig komite for konferransen:

  • Professor Kristin V Hirsch Svendsen (koordinator)- Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU
  • Professor Bjørn Hilt– Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset.
  • Seniorforsker Reidar Almås, Dr.philos (Sosiologi)- Ruralis-Institutt for rural- og regional forskning
  • Professor Peter Lundqvist- Institutionen för arbeitsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges Landbruksuniversitet
  • Dr. Jakub Stachowski– Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Last ned flygeblad: Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse

Norges forskningsråd og Trøndelag fylkeskommune støtter arrangementet økonomisk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.