Bygdeforskningsseminaret

17. desember kl. 00:00 - 00:00

Bygdeforskningseminaret er en åpen seminarserie i regi av Bygdeforskning. Målet er å skape en møteplass for bygdefolk, forvaltning og akademia.

Tema varierer og kan omhandle alt fra forskningsmetodikk til konkret utviklingsarbeid i bygdene. Felles for alle seminarene er at de har bygdesosiologisk relevans.

Bidragsyterne kommer fra både forskning, forvaltning og interesseorganisasjoner.

Bygdeforskningsseminaret er åpent for alle og Arrangeres med ujamne mellomrom. Det vanligste tidspunktet er fredager kl. 13.00 – 14.00, men følg med på oppslag.

Hvert seminar presenteres på våre nettsider, og du kan i tillegg få tilsendt nyhetsbrev i forkant
(se nederst til venstre på denne siden).