Erfaringsseminar om demensomsorg på gård

24. oktober kl. 08:30 - 15:30

Det blir presentert resultater fra prosjektet “Demensomsorg på gård” og dagtilbud generelt. Viktig del av dagen er et erfaringstorg med tema «hvordan skape varige tilbud».

Påmelding innen 17. september.

 

Dato:
24. oktober 08:30 – 15:30
Sted:
Scandic Asker
Ansvarlig:
NMBU i samarbeid med bl.a. Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Alle med erfaring med demensomsorg på gård

Kontaktpersoner

Anne Pauline Skjelkvåle

fmheaps@fylkesmannen.no
Tlf: 62 55 12 37 / 909 10 404