SONY DSC

Eva Fjellheim: «Ya basta! Nok er nok! Jordkonflikt og Zapatistenes alternativer til nyliberal politikk i Mexico»

24. februar kl. 11:46 - 11:46

Kort om Zapatistene:
Zapatistene er en urfolksbevegelse som arbeider for reelt demokrati og selvstyre basert på egen kultur og tradisjon i sine samfunn. Kampen for jorda (særlig mot økt privatisering) står svært sentralt. Urfolk i Mexico har kjempet en 500 år lang kamp for retten til jorda, men ble for alvor synlig for Mexico og verden da Zapatistene i 1994 gjorde opprør og sa «Ya basta – Nok er nok» til hvordan urbefolkningen ble undertrykt og ekskludert i Mexico. I 2003 brøt de all form for samarbeid med regjeringen og lanserte sine egne selvstyrte fylker. Siden da har de rettet fokuset mot å praktisere egne og uavhengige styringsorganer, helse- og utdanningssystem. Det er ikke en enkel kamp, men de har oppnådd mye.
Hvor og når?
Møterom Tinget, Bygdeforskning, 4. etasje Idrettssenteret Dragvoll
Fredag 28. september kl. 13.00 – 14.00