.152ce84a66b1e8

Kjetil Sørlie: Om regional befolkningsutvikling og flytting

17. juni kl. 07:13 - 07:13

Kjetil Sørlie er utdannet demograf og arbeider med regionalforskning. Han har i mange år arbeidet med problemstillinger knyttet til regional befolkningsutvikling og flytting, og vil i forelesningen spesielt fokusere på resultater og betraktningsmåter knyttet til flyttemotivundersøkelsene 1972 og 2008. Sørlie analyserer disse flyttemotivundersøkelsene med bakgrunn i prosjektet «Flyttemotiver og bostedsvalg» finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBR, NORUT Tromsø og Alta, med deltagelse fra Universitetet i Nordland og TØI. Sted: Møterom “Tinget”, v/Bygdeforskning i 4. etg, Idrettssenteret Dragvoll Tid: Fredag 22. juni kl 13.00