NRF ku på beite
NRF ku på beite Foto: Colourbox

Seminar: Landbrukets vei mot et lavere karbonavtrykk

07. november kl. 10:00 - 15:00

På nye eller stengte veier mot et lavkarbonsamfunn? Analyser med utgangspunkt i verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter.

Forskningsprosjektet «NEWPATH – Nye veier mot et lavkarbonsamfunn. Verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter som interessefellesskap» undersøker i hvilken grad stiavhengighet bidrar til å begrense endringer som muliggjør melk- og kjøttproduksjon med et lavere karbonavtrykk. Prosjektet avsluttes i år.
Onsdag 7. november på Scandic Hell, like ved Trondheim Lufthavn, vil vi presentere funn fra prosjektet, og belyse problematikken ved hjelp av inviterte foredragsholdere og innspill fra salen.
Seminaret varer fra kl. 10:00-15:00.

Deltakelsen er gratis, og vi spanderer lunsj.

Se program

Påmelding skjer via påmeldingskjema innen 31. oktober. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

NEWPATH er finansiert av Norges Forskningsråd (av programmet KLIMAFORSK), og inkluderer forskere fra Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og James Hutton Institute, Skottland

Kontaktperson:
Maja Farstad, Ruralis.
Prosjektleder
tlf: 918 23 469
E-post: maja.farstad@ruralis.no

Presentasjoner fra seminaret:

NEWPATH 01 Maja Farstad – Velkommen 071118

LMD sin har ikke kommet enda.
NEWPATH 03 Maja Farstad – Melkerobotisert stiavhengighet 071118
NEWPATH 04 Klaus Mittenzwei – Hva betyr økonomiske insentiver for melkebrukenes veivalg mot lavkarbonsamfunnet 071118
NEWPATH 05 Maja Farstad – Matsystemet rundt melk og kjøtt 071118
NEWPATH 06 Elin Halvorsen Sikkeland – Klimasmart landbruk Ruralis 07112018
NEWPATH 07 Nina Edholm – Norsk klimapolitikk og den viktige rollen til jordbruket 071118
NEWPATH 08 Katrina Rønningen – Fastlåste mekanismer Mulig å låse opp 071118
NEWPATH 09 Jostein Brobakk – Ny politikk 071118