Styret

Ann Merete Furuberg

Ann Merete Furuberg

Styremedlem

Oppnevnt av Norsk Bonde- og Småbrukarlag