Ansatte

Ansatte / / Anne Haukenes

Anne Haukenes

- Dr. polit. (sosiologi)

Anne Haukenes var ansatt ved Bygdeforskning til juli 2008.

Nyheter

Ingen innlegg funnet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner funnet

Prosjekter

Ingen projsekter funnet