Anne Haukenes

Dr. polit. (sosiologi)

Anne Haukenes var ansatt ved Bygdeforskning til juli 2008.