Ansatte

Ansatte / Gjesteforskere / Bruce Muirhead

Bruce Muirhead

Gjesteprofessor

Bruce Muirhead er professor ved Institutt for historie og førsteamanuensis/visepresident innen ekstern forskning på Universitetet i Waterloo. Forskningen hans fokuserer generelt på utvikling og relasjoner innen handel og finans i Nordatlanteren. Han har også skrevet historien rundt Canadas politikk, diplomatikk og internasjonale utvikling i etterkrigstiden.

University of Waterloo