Masterstudenter

Joy Betta

Joy Betta er masterstudent fra Handelshøyskolen ved NMBU. Joy skriver sin masteroppgave om sammenhengen mellom jordbruk, importvern, klima og helse. Hun er tilknyttet NFR-prosjektet Sustainable Eaters.