Ansatte

Ansatte / Masterstudenter / Joy Betta

Joy Betta

Masterstudent

Joy Betta er masterstudent fra Handelshøyskolen ved NMBU. Joy skriver sin masteroppgave om sammenhengen mellom jordbruk, importvern, klima og helse. Hun er tilknyttet NFR-prosjektet Sustainable Eaters.

Nyheter

Ingen innlegg funnet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner funnet

Prosjekter

Ingen projsekter funnet