Ansatte

Ansatte / Masterstudenter / Karoline Sandvik Setsaas

Karoline Sandvik Setsaas

Karoline Setsaas er masterstudent i sosialantropologi ved NTNU. Masteroppgaven til Karoline handler om utenlandske sesongarbeidere i den norske jordbrukssektoren, med fokus på hvordan arbeidsmigrasjon, rekruttering og arbeidskraft fasiliteres.

Nyheter

Ingen innlegg funnet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner funnet

Prosjekter

Ingen projsekter funnet