Ansatte

Ansatte / Ledelse og administrasjon / Linn Heidi Vinje

Linn Heidi Vinje

Økonomisjef

Linn Heidi Vinje er økonomisjef ved RURALIS. Hennes viktigste ansvarsområder er innenfor administrasjon, økonomi og personalarbeid, og Hun sitter i ledelsen for RURALIS, og er også sekretær for styret. Vinje er utdannet innen økonomi og administrasjon.

Nyheter

Ingen innlegg funnet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner funnet

Prosjekter

Ingen projsekter funnet