Ansatte

Ansatte / Masterstudenter / Malin Sognli

Malin Sognli

Masterstudent

Malin har en bachelorgrad i både europastudier m/fransk og statsvitenskap fra før, begge fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun studerer lektorutdanningen i samfunnsfag ved NTNU, og skriver derfor masteroppgave i statsvitenskap våren 2024. Temaet for masteroppgaven landbrukspolitikk, med fokus på effektivisering i landbruket og dyrevelferd.

Nyheter

Ingen innlegg funnet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner funnet

Prosjekter

Ingen projsekter funnet