Ansatte

Ansatte / Gjesteforskere / Matthew Hoffman

Matthew Hoffman

Gjesteforsker - PhD i sosiologi

Matthew Hoffman har en doktorgrad i bygdesosiologi fra Cornell University. Arbeidet hans er konsentrert om rurale landskap og levemåter, med vekt på miljøspørsmål og samfunnsutvikling.  Hoffman er spesielt opptatt av de utfordringene bygdene står overfor når det gjelder kollektiv handling og produksjon av fellesgoder. Han benytter et bredt landskap- og matsystemperspektiv som særlig inkluderer temaer som eiendomsrett, naturressursforvaltning, planlegging som demokratisk praksis, skala i jordbruket og forholdet mellom bonde og forbruker. Mål til Hoffman er å bidra til utviklingen av velfungerende juridiske og praktiske ordninger for jordbruk og annen arealbruk som fremmer viktige landskapskvaliteter og gode lokalsamfunn.