Styret

Per Olav Skjaervold

Per Olav Skjervold

Styremedlem

Oppnevnt av Norges forskningsråd