Forskere

Ruth Sofie Hillesund

Forskningsassistent

Kontorsted: Oslo

Last ned CV

Ruth Sofie Hillesund har en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitet i Bergen. I masteroppgaven hennes fra 2023 undersøker hun hvordan klimaendringer påvirker jordbruket. Med fokus på usikkerheter dette medfører for inntektene fra jordbruket og matsikkerhet i befolkningen, for et utvalg av land i Afrika. Arbeidet hennes som forskningsassistent dekker ulike temaer, inkludert klimaomstilling i jordbruket.