Ansatte

Ansatte / Masterstudenter / Vita K. Rakkenes

Vita K. Rakkenes

Vita K. Rakkenes er masterstudent ved universitetet i Bergen og skriver sin masteroppgave om hvordan adferd og andre forhold virker inn på bondens valg om implementering av klimatiltak i jordbruket. Vita er tilknyttet prosjektet Climplement.

Nyheter

Ingen innlegg funnet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner funnet

Prosjekter

Ingen projsekter funnet