Personale

Ansatte, gjesteforskere og masterstudenter ved Ruralis i 2018

Ledelse


Harald A. Lein
Direktør frem til 1.10.2018

Egil Petter Stræte
Konstituert direktør 1.-31.10.2018 Forskningsleder/Seniorforsker fra 1.11.2018

Svein Frisvoll
Direktør fra 1.11.2018 Forskningsleder/Seniorforsker frem til 1.11.2018

Anne Margrethe "Maggi" Brigham Foto: Ruralis

Anne Margrethe (Maggi) Brigham
Forskningsleder/Seniorforsker

Linn Heidi Vinje
Kontorleder

Ansatte


Reidar Almås
Rådgiver

Henrik Eli Almaas
Forskningsassistent

Hilde Bjørkhaug
Seniorforsker

Liv Bjørnaas
Førstekonsulent

Jostein Brobakk
Stipendiat/forsker

Rob J.F. Burton (Fischer)
Seniorforsker

Maja Farstad
Seniorforsker

Frode Flemsæter

Frode Flemsæter
Seniorforsker

Gro Follo
Seniorforsker

Magnar Forbord
Seniorforsker

Eirik Magnus Fuglestad

Eirik Fuglestad
Forsker

Borgny Kjølstad Grande
Prosjektmedarbeider Landbruk21Trøndelag

Lillian Hansen
Stipendiat/Forsker

Marit S. Haugen
Seniorforsker

Renate Marie Butli Hårstad
Forsker

Gunn-Turid Kvam
Seniorforsker

Odd Roger K. Langørgen
IT/Informasjonskonsulent

Brit Logstein

Brit Logstein
Stipendiat/Forsker

Maria Luces
Prosjektleder Landbruk21Trøndelag

Erika Palmer

Erika Palmer
Forsker

Pia Piroschka Otte
Seniorforsker

Katrina Rønningen
Seniorforsker

Rita Moseng Sivertsvik
Forskningsassistent

Tamila Thomassen
Konsulent

Heidi Vinge

Heidi Vinge
Stipendiat/Forsker

Alexander Zahl-Thanem
Forsker

Ruralis Utredning (avdeling Oslo)


Bjørn Eidem
Prosjektleder

Aina_bilde Ruralis

Aina Winswold
Seniorutreder

Bistillinger


Arild Blekesaune
Seniorrådgiver

Hugh Campbell
Gjesteprofessor

Karlheinz Knickel
Gjesteprofessor

Bruce Muirhead
Gjesteprofessor

Mark Shucksmith
Gjesteprofessor

Roger A. Søraa
Forsker

Jostein Vik
Seniorforsker

Fullbright stipendiatMasterstudenter


Johanna Marie Lien
Masterstudent

Åslaug Bjerke
Masterstudent

Amanda Fayant
Masterstudent

Kine Ariela Hemli
Masterstudent

Guri Fossum Krog
Masterstudent

Anders Melås
Masterstudent

Freya Rixen-Cunow
Masterstudent