Ekstern aktivitet

Årsmeldinger / Årsmelding 2019 / Ekstern aktivitet

Her finner du en oversikt over ekstern aktivitet utført av våre ansatte i 2019

Paper/poster presentasjoner

Adamsone-Fiskovica, Anda, Mikelis Grivins, Boelie Elzen, R.J.F. Burton, Sharon Flanigan, Rebekka Fricck og Claire Hardy: Disentangling success factors and principles of agricultural demonstrations, 24th European Seminar on Extension and Education. Acireale, Italia, 18.-21.06.19

Bjørkhaug, Hilde: Mountain Agriculture in the Bioeconomy. Keynote at International Mountain Conference. Innsbruck, Austria, 08-12.09.19

Bjørkhaug, Hilde, Kristian Borch, Gro Follo, Lillian Hansel og Brit Logstein: Using participation and imagination to foresee opportunities and challenges for the bioeconomy society – Four scenarios and how we got there. Paper presentert ved XXVIII European Society for Rural Sociology Congress, Trondheim, 25.-28.06.19

Brobakk, Jostein og Hilde Bjørkhaug: Moral, Ethics and Sustainability in Finacialisation: Examples from public investments. Paper presentert på RC40 pre-confeence session på XXVIII European Society for Rural Sociology Congress, Trondheim, 25.-28.06.19

Brobakk, Jostein og Gerald Schwarz: Understanding and addressing policy barriers for a bioeconomic transition in Norway. Paper presentert på XXVIII European Society for Rural Sociology Congress, Trondheim, 25.-28.06.19

Burton, Rob J.F.: What now glass cow? Biosynthetic protein and the impact of the post-animal bioeconomy on European agriculture. Presentert at XXVIII European Society for Rural Sociology Congress, Trondheim, 25.-28.06.19

Farstad, Maja og Pia Otte: Socio-cultural conditions enabling social acceptance of a bioeconomic transition. Norway as case. Paper presentert ved XXVIII European Society for Rural Sociology Congress, Trondheim, 25.-28.06.19

Flemsæter, Frode, Patricia Stokowski og Svein Frisvoll: Sustainable Canal Tourism? The rhythms of the Host-Visitor Interface. Paper presented at the Nordic Geographers Meeting. Trondheim, 17.06.19

Flemsæter, Frode, Katrina M Brown og Katrina Rønningen: More-than-human property relations in the reproduction of rural landscapes. Paper presented at the Nordic Geographers Meeting. Trondheim, 17.06.19

Forbord, Magnar, Grete Stokstad og Tone Magnussen: Digital maps in social processes to address land fragmentation in agriculture. Paper. European Society for Rural Sociology (ESRS) Conference. Trondheim, 25.-28.06.19

Frisvoll, Svein: Aquaculture and its need for social legitimacy. Ocean Week. Trondheim, 08.05.19

Fuglestad, Eirik Magnus: The material preconditions for the rise of populist movements: the case of Norway, ESRS. Trondheim, 26.06.19

Haugen, Marit S. og Katrina Rønningen: Rewilding: Management, adaptation and power/lessness in carnivore affected communities. XXVIII European Society for Rural Sociology Conference in Trondheim, 25.-28.06.19

Heggem, Reidun, Alexander Zahl-Thanem og Maggi Brigham: Potential causes of overweight and obesity in rural areas. Paper presentert ved XXVIII European Society for Rural Sociology Congress. Trondheim, 25.-28.06.19

Palmer, Erika: Synthesis through Systems: Threading SDGs into Rural Governance. Panel Contributor ESRS; Panel organizer and contributor: International Council for Systems Engineering International Symposium: Social Systems-Where Are We and Where Do We Dare to Go?

Pettersen, Ivar, Birger Vennesland, Jostein Vik og Jostein Brobakk: Care faring – who is the entrepreneur? Paper presentert ved XXVIII European Society for Rural Sociology Congress. Trondheim, 25.-28.06.19

Rønningen, Katrina: Paper presentert ved XXVIII European Society for Rural Sociology Congress. Trondheim, 25.-28.06.19

Søraa, Roger Andre og Jostein Vik: Digital fences for goats in Norwegian agriculture sessions. XXVIII European Society for Rural Sociology Congress “Rural futures in a complex world”. NTNU, Trondheim, 25-29.06.19

Vik, Jostein, Egil Petter Stræte, Erika Palmer, Renate Butli Hårstad: The milking robot as driver for dairy farming system restructuration? ESRS conference, Trondheim, 27.06.19

Foredrag, formidling, møteinnledninger

Almås, Reidar: Kva vi har lært og kva virkar i utviklinga av bygda vår? Tydalsseminaret, 18.01.19

Korleis kan landbruket og kunnskapsinsitusjonane i Tørndelag bidra til det grøne skiftet? Landbrukets klima og energisenter, Mære, 07.02.19

Er det ei framtid for grønsaker og potet på friland? Tankar rundt «Midtnorsk grønt». Årsmøtet i Garnerhallen Trøndelag, Oppdal, 12.02.19

Hjorteviltressursar i utmark: Verdiskaping, verdsetting og berekraft. Interkommunalt hjorteviltutvalg. Haugalandet, 19.03.19

Utviklinga i bønders helse 1982-2012-2019: Kva forskinga viser og kva gjer vi no. Ruralis frokostseminar, Oslo, 09.04.19

Korleis kan vi best utnytte ressursane våre slik at vi kan bidra til å før verda? Årsmøteseminar Norske Felleskjøp, Oslo, 25.04.19

Det nye distriktsopprøret: Kva er våre svar som forskarar? Ruralis personalsamling, Stjørdal, 06.05.19

Empowering the Norwegian farmers. How it started, how it went and how it is today? International Cooperative Agricultural Organization (ICAO) seminar, Oslo, 15.05.19

Klima og jordbruk i eit barnebarnperspektiv. Trondheim Rotary, Trondheim, 22.05.19

Jord i hevd og i god drift er norske bygders beste bidrag til å få verda. Jordvernkonferanse, Gjermundnes, 02.06.19

Kulturens betydning for lokal og regional samfunnsutvikling. Avdelingsseminar Trøndelag fylkeskommune, Grong, 05.06.19

Den store klimadugnaden og landbruket si rolle. «Klimaklokt Vestlandslandbruk», Sogndal, 04.09.19

Verdikommisjonen 20 år etter. Protestfestivalen, Kristiansand, 05.09.19

Ikkje ein bonde å misse! Akuttdagen, Helse Midt-Norge. Stjørdal ,17.10.19

Tankar om framtida for Felleskjøpet Agri og for norske matprodusentar. Strategiseminar Felleskjøpet Agri region Trøndelag, Stjørdal, 11.10.19

Framtidas kjøttprodukjon i Nordland. «Kjøttkongressen 2019, Mo i Rana, 14.11.19

Bjørkhaug, Hilde: Livskraftige bygder i framtida. Berre ein draum? Kva gir samfunns- og næringsutvikling i distriktskommunane? Heiplansamlinga Nesflaten, Suldal kommune, 05.-06.06.19

Trenger vi en bygdepolitikk? Lunsjmøte for primærnæringene i Rendalen Rendalen kommune, 02.04.19

Brobakk, Jostein: Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler: Hvordan utøver fylkeskommunens sin rolle som samfunnsutvikler gjennom SMICE? Pecha Kucha, Trondheim, 02.04.19

Innbyggermedvirkning i sammenslåtte kommuner. Distriktssenterets webinar, 04.06.19

Om klimaendring og matproduksjon etter Food and Land Use Coalition sin årsrapport. NRKs Her & Nå, 16.09.19

Politisk representasjon og kommunesammenslåing etter lokalvalget. Nationen, 17.09.19

Brobakk, Jostein og Brit Logstein: Lagring av karbon i landbruket. Fylkeshuset, 05.04.19

Burton, Rob J. F: Invited speaker  “NIBIO Conference”. Presentation: “From Agriculture to Bioeconomy”. Oslo,12.02.19

Invited speaker “Bioteknologirådet public discussion”. Presentation: “What will happen to livestock farming in Norway with the arrival of cultured meat?” Oslo, 06.06.19

Invited speaker “Ministry of Food and Agriculture, Norway.” Presentation: “Synthetic animal protein: The end of industrial agriculture?”. Oslo, 20.11.19

Inivted speaker “Result Based Payments – Setting up a network” Presentation: “Promoting cultural embeddedness: cultural and social capital generation in result-oriented agri-environmental schemes.” Ministry Agriculture in Austria, Vienna, 16.09.19

Invited speaker “Trondheim Tenkeloft” (regional discusison group). Presentation: “Syntetisk protein og hvordan dette kan påvirke landbruket (Synthetic Protein and how can it affect agriculture)». Trondheim, 30.01.19

Presentation to Tine “Synthetic animal protein and Norway’s dairy future”. Trondheim, 02.09.19

Flemsæter, Frode: «Den nye oljen» – hvem eier den? Foredrag for FN-studentene i Trondheim, 14.10.19

Follo, Gro: Idédrypp fra intervju med næringsaktører. Sintef, Ruralis, TFoU, NCE Aquatech, WoodWorks! Cluster, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Bondelag, verkstedet “Verdiskapingspotensial mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag”. Trondheim, 01.11.19

Frisvoll, Svein: Kommunesektoren som samfunnsutvikler – fylkeskommunenes rolle. KS Strategikonferansen 2019. Vadsø, 07.02.19

Næringsutviklingskommunen 2030. Innlegg på Distriktssenter-verksted. Oslo, 12.03.19

Grensejusteringer i kjølvannet av kommunereformen. Rennebu kommune, 28.05.19

Fuglestad, Eirik Magnus: Nye vegar mot eit bærekraftog og klimavenleg jordbruk. Dalane Bonde og småbrukarlag sitt årsmøte. Egersund, 22.02.19

Jordbruksfolkets siste sang. Trender i jordbruket. Vinterlandbruksskulen på Jæren, fagsamling. Særheim, 14.01.19

Då traktorane byrja å legga egg. Landtek, seminar. Oslo, 28.10.19

Hansen, Lillian og Lillian Strand: Innovation and change towards a sustainable circular- and bioeconomy. The Network of Early Career Researchers in Sustainable Trans, 4th NEST Conference. Lisboa, Portugal, 04. – 05.04.19

Innovation and change towards a sustainable circular- and bioeconomy – A literature review of two participatory approaches. STRN, Carleton University, International Sustainability Transitions Conference. Ottawa, Canada, 23. – 26.06.19

Haugen, Marit S.: Hvordan få flere til å bosette seg på bygda- og da med en spesiell oppmerksomhet på kvinners jobbmuligheter. Norges bygdekvinnelags arbeidsgruppe. Kilnes gård, Stjørdal, 04.02.19

Johansen, Line, Heidi Vinge, Marie Vestergaard Henriksen, Evelyne Gildemyn: Presentasjon av BEE DIVERSE for Landbruks- og matminister Bollestad i Grønlia eng, Trondheim. Statsråden besøker Trondheim 28.05.19

Logstein, Brit: Bønder og psykisk helse i landbruket. Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket. Landbruk-og matdepartementet. 24.10.19

Bønder og psykisk helse i landbruket. Styremøte i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Bondelag. 29.10.19

Logstein, Brit og Gunn Turid Kvam: Self-sufficiency of feed in organic agriculture. The view of different actors in the value chain of meat- and dairy products. Formidling av resultat fra prosjektet Prorefine, Foulum, Danmark, 08.05.19

Lian, Roger og Svein Frisvoll: Hva skal til for å utvikle Midt-Trøndelag regionråd som et strategisk organ for kommunene? Midt-Trøndelag regionråd sin strategisamling. 21.05.19

Otte, Pia, P.: Local climate crowdfunding – a social innovation to tackle climate change?, ISIRC Glasgow, 03.09.19

Otte, Pia, P. og Marit Kragt: Biochar and Crowdfunding, ANZBC study tour, Mount Gambier, 22.10.19

Otte, Pia, P., Marit Kragt og Stephenson, J.: Local climate crowdfunding as a new financial scheme for storing carbon in soils?, ANZBC conference, Melbourne, 25.10.19

Palmer, Erika: Invited keynote speaker: Latin American System Dynamics Conference, Lost in Translation: Systems Engineering and System Dynamics

Rønningen, Katrina: Invitert innleder: Klima, natur/miljø og grønn industrivekst. The Big Challenge Science Festival.  NTNU, Royal Garden, 16.06.2019

Klima, natur/miljø og grønn industrivekst.  Invitert innleder:Naturvernforbundet – FNF – Trondheim 18.06.19

Lokal rovdyr: Noen hovedfunn og anbefalinger fra prosjektet. Formidlings/sluttkonferanse 15.11.2019, Norges forskningsråd, Lysaker, Oslo

Noen erfaringer fra forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn – LOKALE ROVDYR. Gauldal 4.03.19. Arr: Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk

Invitert innleder. Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn. Noen funn, konklusjoner og anbefalinger fra forskningsprosjektet.  Norsk Bonde- og Småbrukarlag landsmøte, Gardermoen, 07.11.19

Invitert innleder: Options in realizing multifunctional approaches in Europe. EURAGRI workshop , Brussels, 04.06.19

Invitert innleder«Hva skjer i dynamiken mellom städer och landsbygder? Platsens betydelse för innovation, förnyelse och tillväxt». Og hva slags innovasjon kan vi få mellom lang-/kortsiktig politikk, reformer og prosjektlogikk? Mittnordenkommiténs vårmøte Örnsköldsvik, 09.05.19

Rønningen, Katrina, Maja Farstad og Jostein Brobakk: Kyr, myr og klima. Klimaforsk-programmet. Fagseminar, Forskningsrådet,  Lysaker, 05.02.19

Frisvoll, Svein og Rønningen, Katrina: Hva gjør Norge for at hele landsbygda skal leve. Foredrag for svensk delegasjon. Dragvoll, 11.12.19

Zahl-Thanem, Alexander: Psykisk helse blant bønder i rovdyrutsatte områder. Formidlings/sluttkonferanse, Norges forskningsråd, Lysaker, 15.11.19

Vinge, Heidi: Korn, klima og kommuneøkonomi. Nedbyggingspress på bynær matjord. Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO-konferansen 2019. Hellerudsletta, 12.02.19

Jordvernomsyn i lokalplanlegging og politikk. Fylkesmannen i Rogaland, Landbrukskonferansen i Rogaland 2019. Stavanger, 18.03.19

Nedbygging av matjord for klimaets skyld? Norsk geografisk selskap, Geoforum. Trondheim, 25.04.19

What counts and what can be counted. Rationalization, power and knowledge in farmland politics. Sociologia Ruralis keynote presentation to XXVIII European Society for Rural Sociology Congress “Rural futures in a complex world”. Trondheim, 25.-28.06.19

Jordvernhensyn i lokalplanlegging og politikk. Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Landbrukskonferansen i Finnmark. Vadsø, 21.08.19

Jordvernhensyn i lokalplanlegging og politikk. Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Landbrukskonferansen i Troms. Tromsø. 22.08.19

Om forskningsprosjektet LANDFRAG. TINE SA, Samling for forsknings- og utviklingsavdelingen. Trondheim, 02.09.19

Byutvikling og jordvern – Faglig innledning. NITO og Tekna, valgarrangement. Trondheim 28.08.19

Det som teller eller det som kan telles? Funn fra en doktoravhandling om jordvernets strukturelle og kulturelle vilkår i Trondheim og Toronto. Landbruksdirektoratet, Fagkonferanse for Fylkesmennene. Gardermoen, 31.10.19

Jordvernhensyn i lokalpolitikk og planlegging. Funn fra en doktoravhandling om jordvernets vilkår i Trondheim og Toronto. Fylkesmannen i Innlandet, Jordvernkonferanse for Innlandet. Lillehammer, 12.12.19

Winsvold, Aina: Ruralis frokostseminar om bønder og fysisk helse. Oslokontoret, 12.02.19

Ruralis frokostseminar om bønder og dyrevelferd. Oslokontoret, 09.04.19

Kronikker og debattinnlegg

Almås, Reidar: En stille omvelting i matindustrien. Adresseavisen, 15.03.19

Den femte landbruksrevolusjonen. «Faglig snakka», Nationen, 17.04.19

Ein serie av oppturar, nedturar og merkeleg motstand, Nationen, 10.05.19

Eit brot med bøndene vil smerte meir enn eit ribbeinsbrot. Adresseavisen, 14.05.19

Grasfora norsk raudt kjøtt er klimavenleg og berekraftig. Aftenposten, 11.07.19

Bonden må produsere det forbrukaren vil ha. Aftenposten, 19.07.19

Grillskam eller etisk kjøttproduksjon. Vårt Land, 23.07.19

Kjøtt eller ikkje kjøtt, er det spørsmålet? Helsemagasinet, 21.10.19

Eit berekraftig hamskifte i landbruket. Norgeshistorie.no sin podcastserie om miljøhistorie, 26.11.19. Publisert på : https://www.norgeshistorie.no/podkast/index.html

Almås, Reidar og Dagfinn Torstveit: Opprett to nasjonalparkar for rovdyr. Bondebladet, 04.06.19

Bjørkhaug, Hilde: Visjon om et bærekraftig samfunn uten olje. Nationen. Spalten Motkultur. 08.11.19 (Trykket utgave og på nett)

For enkelt å svindle med mat? Nationen. Spalten Motkultur. 12.10.19 (Trykket utgave og på nett)

Regnskogen brennes for å fø verden. Nationen. Spalten Motkultur. 29.08.19 (Trykket utgave og på nett)

Forhandling om matjord. Nationen. Spalten Motkultur. 26.07.19 (Trykket utgave og på nett)

Verdens verste dyrevelferd? Nationen. Spalten Motkultur. 21.06.19 (Trykket utgave og på nett)

Når forskningen utfordrer verdiene våre Nationen. Spalten Motkultur. 17.05.19. (Trykket utgave og på nett)

Jeg tror ikke folk flest bor i Oslo i 2050. Nationen. Spalten Motkultur. 12.04.19. (Trykket utgave og på nett)

Heia kvinner i landbruket! Nationen. Spalten Motkultur. 08.03.19. (Trykket utgave og på nett)

Trenger vi en bygdepolitikk? Nationen. Spalten Motkultur. 01.02.19. (Trykket utgave og på nett)

Brobakk, Jostein: Distriktsopprører kommer til å fortsette. “Faglig snakka”, Nationen, 27.11.19 (Trykket utgave og på nett)

Eidem, Bjørn: Jo da, vi bør lage biodiesel i Norge. Viktig bidrag i klimaarbeidet. Dagens Næringsliv, 20.12.19

Fornybar diesel i landbruket før 2030. Nationen, 03.12.19

Soya, et fantastisk næeingsmiddel. Nationen, 09.09.19

Beredskapslagring er ikke nødvendig? Nationen, 24.11.19

Flemsæter, Frode: Havet i vinden. Faglig snakka, Nationen, 04.09.19

Forbord, Magnar: Arealfragmentering. “Faglig snakka”, Nationen, 12.06.19

Fuglestad, Eirik Magnus og Rob Burton: Dagros vs kunstig kjøt: bråsnu eller døy. Bondevennen, 08.02.19

Fuglestad, Eirik Magnus: Bonden, olja og den nye økonomien. Stavanger Aftenblad, 25.02.19

Bonden og døden: om kva samfunnet vårt er. Stavanger Aftenblad, 25.04.19

Å putla i molda over ein kaffikopp på kontoret. Stavanger Aftenblad, 20-05.19

Dyremisshandling som strukturelt problem. Stavanger Aftenblad, 03.06.19

Då traktorane byrja å verpa. Dag og Tid, 18.07.19

Då pøbben kom til bygda. Stavanger Aftenblad, 31.07.19

Bonden og Futen. Klassekampen, 19.09.19

Beitebruk eller milliardindustri. Bondevenne, 18.10.19

Når skal me slutta å veksa ? Stavanger Aftenblad, 27.10.19

Kor finst EU – Eigentleg? Stavanger Aftenblad, 18.11.19

Julenissen, Jesus og Kalr Marx. Stavanger Aftenblad, 17.12.19

Hårstad, Renate Marie Butli: «Ingen har lov til å spise hverandre». Faglig snakka, Nationen, 20.02.19

Palmer, Erika og Fuglestad, Eirik Magnus: Har odelsretten ført til jamnare foredling av Jordeigedom i Noreg? Nationen, 25.12.19

Sivertsvik, Rita Moseng: Reiselivets toppidrettsutøvere. Forskning.no, 12.12.19 og Utemagasinet.no, 18.12.19

Stræte, Egil Petter: Smart jordbruk – smart for hvem? Nationen, 10.07.19

Vinge, Heidi: Gårdbrukeres puslespill med jordlapper. Nationen, 30.10.19

Winsvold, Aina og Egil Petter Stræte: Ikke juks i rapport om pelsdyrnæringen. Nationen, 29.06.19

Zahl-Thanem, Alexander: Folk flest ser rovdyr i avisa. Nationen, 20.03.19

Zahl-Thanem, Alexander og Katrina Rønningen: Flertall, mindretall, beitedyr og rovdyr. Nationen, 06.04.19

Undervisnings-, veilednings og sensorarbeid

Almås, Reidar: Birettleiar Brit Logstein og Heidi Vinge. PhD ved NTNU

Opponent ved Catharina Alwall Svennefelts doktordisputas, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 13.06.19

Bjørkhaug, Hilde: Opponent ved Birgitte Eberhardts ph.d. forsvar. Syddansk Universitet, 23.04.19

Medveileder Heidi Vinge og Lillian Hansen, PhD kandidater ISS NTNU og Kristine Lien Skog, NMBU

Brobakk, Jostein: Sensor POL3900, masteroppgave i statsvitenskap, NTNU. September 2019

Farstad, Maja: Sensor SOS1001 Samfunnsteori. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, mai 2019

Forbord, Magnar: Opponent disputas Gunhild Wedum, Høgskolen i Innlandet, 19.6.19

Flemsæter, Frode: Property, law and landscape, Gjesteforelesning, RFEL3082, NTNU

Frisvoll, Svein: Grenser, Gjesteforelesning, GEOG 2001, Geografisk institutt NTNU 21.02.19

Fuglestad, Eirik Magnus: Seminar om komparativ metode for førsteamanuensis Jostein Vik sine masterstudenter. Februar 2019

Haugen, Marit S.: Sensor SOS 2900 Bacheloroppgave i sosiologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, juni 2019

Sensor Masteroppgave i sosiologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, juni 2019

Logstein, Brit: Sensor SOS 2900 Bacheloroppgave i sosiologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, juni 2019

Otte, Pia P.: Sensor GEOG3940 og GEOG3091 MSc Natural Resource Management spec. In Geography, NTNU, juni 2019

Examining factors influencing social acceptance and distribution of solar PV systems in developing countries, AEB 020 Solar Electricity Technology, Gjesteforelesning Lunds Universitetet, Lund, 07.02.19

Palmer, Erika: Sensor NTNU: PK8210 – System Engineering Principles and Practice

Sensor UiS:  IAMMAS – Master thesis in Industrial asset management; RISMAS Masteroppgave risikostyring

Rønningen, Katrina: Opponent doktordisputas Ann Eklund, SLU, Sverige. Phd avhandling: “On the other side of the fence: Multidisciplinary perspectives on intervention use to prevent large carnivore attacks on domestic animals in Sweden”. 25.10.19

Sensor masteroppgave Institutt for geografi, NTNU

Rewilding – some human-wildlife dimensions, policies, dilemmas and management related to large carnivore conservation. RFEL3081 Natural Resource
Management Programme, NTNU, Gjesteforelesning 30.09.19

Vinge, Heidi: Sensor SOS1001 Samfunnsteori. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, mai 2019

Sensor SOS1016 Sosiologi og samfunn. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, desember 2019

Bærekraftig byutvikling, arealkonflikter og planleggingsutfordringer. Gjesteforelesning GEOG2001, Geografisk institutt, NTNU Trondheim, 10.04.19

Zahl-Thanem, Alexander: Sensor SOS2900 Bacheloroppgave i sosiologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, juni 2019

Utvalgsarbeid, verv

Almås, Reidar: Medlem i strategisk råd, Grønt kompetansesenter, Skjetlein vgs for naturbruk

Medlem i fagrådet for Landbrukets klima og energisenter på Mære

Bjørkhaug, Hilde: Styreleder, Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord (KUN) 

Sekretær/kasserer (nesleder) RC40 Agriculture and Food, International Sociology Assosiation

Redaksjonsrådsmedlem Journal of Rural Studies

Frisvoll, Svein: Styreleder, Instituttstyre Institutt for geografi, NTNU

Palmer, Erika: Lead for Europe, Asia and the Middle East for Empowering Women Leaders in Systems Engineering

Chair of the Social Systems Working Group at the Internation Council for Systems Engineering (INCOSE)

Rønningen, Katrina: Redaksjonsrådsmedlem International Journal of the Sociology of Agriculture and Food

Medlem av Program Committee for Natural Resources Management, NTNU

Arrangering av kurs og konferanser

Eidem, Bjørn: Midveisgjennomgang prosjekt “Ren biodiesel i norsk landbruk”, Oslo, 22.03.19

Slutt- og formidlingskonferanse “Ren biodiesel i norsk landbruk”, Værnes, 05.12.19

Forbord, Magnar: Medarrangør WG 2. Smart rural futures: New technologies and digitisation in rural regions. European Society for Rural Sociology Conference, Trondheim, 25.-28.06.19

Otte, Pia, P. og Espen Moe: NTNU/Ruralis, Introduction to Qualitative Comparative Analysis (QCA), Ruralis, 16.-18.09.19

Rønningen, Katrina: Slutt/formidlingskonferanse Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn. Forskningsrådet, Lysaker

Sesjonsleder: Biodiversity and rewilding in Europe’s cultural landscapes, ESRS conference. Trondheim, 27.06.19

Winsvold, Aina: Medarrangør, Ministry of Food and Agriculture. Oslo, 20.11.19

Annet

Almås, Reidar: Fagfelle, Cappelen Damm Akademisk Forlag

Brobakk, Jostein: Referee Journal of Rural studies; referee BARD – US-Israel Agricultural Research and Development Fund

Burton, Rob J. F:  Fagfelle, Journal of Rural Studies, Sociologia Ruralis, Sustainability, Land Use Policy

Farstad, Maja: Medlem i Scientific committee – Nordic Conference for Rural Research

Referee Journal of Rural Studies; referee Sociologia Ruralis

Flemsæter, Frode: Deltidsstilling (20%) ved Geografisk institutt, NTNU. Emneansvar, forelesninger, sensur, veiledning)

Fagfellevurdering for Journal of Rural Studies

Follo, Gro: Leder av paneldebatt, temakonferansen “Nettverksbygging i skognæringa”, arrangert at Kvinner i Skogbruket med medarrangører, Verdal, 07.09.19

Forbord, Magnar: Referee Journal of Sustainable Tourism

Frisvoll, Svein: Fagfellevurderer, Journal of Rural studies

Haugen, Marit S.: Referee Sociologia Ruralis

Otte, Pia, P.: Referee Baltic Journal of Management.

Palmer, Erika: Peer Referee – Sustainability; Social Science, Environmental Management, Energy Research and Social Science

Rønningen, Katrina: Fagfellevurderer: Norwegian Journal of Geography, Journal of Rural Studies

Stræte, Egil Petter: Fagfelle NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences

Vinge, Heidi: Referee International Journal of Sociology of Agriculture and Food