Personale

Ledelse


Svein Frisvoll
Direktør

Frode Flemsæter

Frode Flemsæter
Seniorforsker/forskningsleder

Magnar Forbord
Seniorforsker/forskningsleder

Linn Heidi Vinje
Økonomisjef

Ansatte


Reidar Almås
Rådgiver

Henrik Eli Almaas
Forskningsassistent (til 01.03.20)

Anne Margrethe "Maggi" Brigham Foto: Ruralis

Anne Margrethe (Maggi) Brigham
Seniorforsker

Liv Bjørnaas
Førstekonsulent

Jostein Brobakk
Forsker

Rob J.F. Burton (Fischer)
Seniorforsker

Maja Farstad
Seniorforsker

Gro Follo
Seniorforsker

Eirik Magnus Fuglestad

Eirik Fuglestad
Forsker

Mads Dahl Gjefsen
Forsker (fra 01.05.20)

Madeleine Gustavsson

Madeleine Gustavsson
Forsker (fra 01.11.20)

Richard Helliwell
Forsker (fra 01.05.20)

Lillian Hansen
Stipendiat/forsker (til 01.02.20)

Renate Marie Butli Hårstad
Stipendiat/forsker

Sarah Khasalamwa-Mwandha
Forsker

Gunn-Turid Kvam
Seniorforsker

Odd Roger K. Langørgen
IT/Informasjonskonsulent

Brit Logstein
Forsker

Anders Melås
Forsker

Erika Palmer

Erika Palmer
Forsker

Pia Piroschka Otte
Seniorforsker

Katrina Rønningen
Seniorforsker

Rita Moseng Sivertsvik
Forsker

Egil Petter Stræte
Seniorforsker

Tamila Thomassen
Konsulent

Heidi Vinge

Heidi Vinge
Forsker

Alexander Zahl-Thanem
Stipendiat/forsker

Ruralis (avdeling Oslo)


Bjørn Eidem

Bjørn Eidem
Prosjektleder

Klaus Mittenzwei

Klaus Mittenzwei
Seniorforsker (fra 01.09.20)

Aina Winswold
Seniorutreder

Bistillinger


Hilde Bjørkhaug
Seniorforsker (til 30.04.20)

Arild Blekesaune
Seniorrådgiver

Kristian Borch
Seniorforsker

Hugh Campbell
Gjesteprofessor

Michael S. Carolan
Gjesteprofessor

Mark Shucksmith
Gjesteprofessor

Roger A. Søraa
Forsker

Jostein Vik
Seniorforsker