Publikasjoner

Årsmeldinger / Årsmelding 2020 / Publikasjoner

Her er årets bidrag

Avhandlinger

Logstein, Brit: Farmers and mental health: A quantitative study of factors associated with mental health of farmers in NorwayAvhandling for graden Philosophiae Doctor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Vinge, Heidi: Jordvernets vilkår – mellom verdier og verdi. En empirisk studie av mening, kunnskap og makt i planlegging og politikkAvhandling for graden Philosophiae Doctor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 

Bøker

Almås, Reidar og Eirik M. Fuglestad (red.): Distriktsopprør – periferien på nytt i sentrum. Dreyers Forlag, Oslo 

Bjørkhaug Hilde, Philip McMichael og Bruce Muirhead (red.): Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use NegotiationsUniversity of Toronto Press 

Burton, Rob J.F., Magnar Forbord, Eirik Magnus Fuglestad og May Brit Ellingsen (red.): Etter oljen – vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 

Artikler i vitenskapelige tidsskrift med vurderingsordning

Almås, Reidar og Vegard Bye: Towards sustainable family farming and independent food co-operatives in Cuba- Possible lessons from Norway? International Journal of Sociology of Agriculture and Food. 26(1): 26-47  

Arnalte-Mur, Laura et al (med Hilde Bjørkhaug): The drivers of change for the contribution of small farms to regional food security in EuropeGlobal Food Security. Vol 26 Sept 2020 (100395) 

Burton, Rob J.F. og Maja Farstad: Cultural Lock‐in and Mitigating Greenhouse Gas Emissions: The Case of Dairy/Beef Farmers in Norway. Sociologia Ruralis60(1): 20-39

de Boon, Auvikki (et al.) og Katrina Rønningen: Governing dual objectives within single policy mixes: an empirical analysis of large carnivore policies in six European countries. Journal of Environmental Policy and Planning. https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1841614

Farstad, Maja, Heidi Vinge og Egil Petter Stræte: Locked-in or ready for climate change mitigation? Agri-food networks as structures for dairy-beef farming. Agriculture and Human Valuesdoi: 10.1007/s10460-020-10134-5 

FeyzabadFatemeh Rahimi, F.R., Yazdanpanah, M., Rob J.F. Burton, Forouzani, M., Mohammadzadeh, S.: The use of a Bourdieusian “capitals” model for understanding farmer’s irrigation behavior in Iran. Journal of Hydrology, 591, 125442  

Flemsæter, Frode: Regulating marine bioprospecting. Exploring the establishment of new regulatory regimes in the blue bioeconomy. Ocean and Coastal Management,194(105207)

Flemsæter, Frode, Svein Frisvoll og Patricia Stokowski: The rhythms of canal tourism: Synchronizing the host-visitor interface. Journal of Rural Studies, 78199-210 

Forbord, Magnar og Lillian Hansen: Enacting sustainable transitions: A case of biogas production and public transport in Trøndelag, Norway. Journal of Cleaner Production, 254: 1-11 

Fuglestad, Eirik Magnus: A new sociology of nationalism: The sociology of property and nation. Nations and Nationalism, 1-12 

Fuglestad, Eirik Magnus og Reidar Almås: Har norsk landbruk ein plass i eit klimanøytralt Noreg? Fokus på mjølk og raudt kjøt. Nytt Norsk Tidsskrift 1 (37)

Galli, Francesca et al (med Hilde Bjørkhaug og Henrik Almaas): How do small farms contribute to food and nutrition security? Linking European small farms, strategies and outcomes in territorial food systems. Global Food Security, Vol 26 Sept 2020 (100427) 

Hansen, Bjørn Gunnar og Egil Petter Stræte: Dairy farmers’ job satisfaction and the influence of automatic milking systems. NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences, 92, 100328

Palmer, Erika og Maja Farstad: It’s Not Just Counting the Women: Gender Diversity and Systems Engineering. INCOSE International Symposium, 30(1): 1280-1290  

Palmer, ErikaRob J.F. Burton og Cecilia Haskins: Systems Engineering Framework for Bioeconomic Transitions in a Sustainable Development Goal Context. Sustainability 12, 6650. doi:10.3390/su12166650  

Rivera, Maria et al (med Henrik Almaas): Assessing the role of small farms in regional food systems in Europe: Evidence from a comparative study. Global Food SecurityVol 26 Sept 2020 (100417)

SkjeggedalTerje, Frode Flemsæter og Vegard Gundersen: Land use planning in disputed mountain areas: conflicting interests and common arenas. Journal of Environmental Planning and Management. DOI: 10.1080/09640568.2020.1812379 

SkogKristine L og Hilde Bjørkhaug: Farmland under urbanization pressure: conversion motivation among Norwegian landowners. International Journal of Agricultural SustainabilityVolume 18, 2020 - Issue 2. 113-130. 

Tisenkopfs, Talis et al (med Hilde Bjørkhaug): Territorial fitting of small farms in EuropeGlobal Food Security. Vol 26 Sept 2020 (100425) 

Vinge, Heidi: Det som teller eller det som kan telles? Rasjonalisering som maktmiddel i arealpolitikken. Norsk sosiologisk tidsskrift; 5260-274

Zahl-Thanem, Alexander, Rob J.F. Burton, Arild Blekesaune, Marit Haugen og Katrina Rønningen: The impact of wolves on psychological distress among farmers in Norway. Journal of Rural Studies, 78: 1-11. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2020.05.010

Artikler i bøker, konferanse­rapporter/eksterne rapporter, fagblad

Almås, Reidar, Eirik M. Fuglestad og Anders M. Melås: Dei nye distriktsopprøra I lys av varige konfliktlinjer I norsk politikk. I Almås, Reidar og Eirik M. Fuglestad (red.). Distriktsopprør – periferien på nytt i sentrum. Dreyers Forlag Oslo, s. 9-34. 

Bjørkhaug, Hilde, Kristian Borch, Gro Follo, Lillian Hansen og Brit Logstein: Framsyn mot bioøkonomisamfunnet. I: Burton, Rob J.F., Magnar Forbord, Eirik M. Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.) Etter oljenVår bioøkonomiske fremtidCappelen Damm Akademisk: Oslo. s.??

Bjørkhaug, Hilde, Katrina Rønningen og Heidi Vinge: “Jordvern” as a Situation of Action: The Material and Non-Material Forces Shaping the Protection of Farmland in Norway. Bjørkhaug, Hilde, Philip McMichael og Bruce Muirhead (red.) Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations. University of Toronto Press, s. 202-224 

Bjørkhaug, Hilde, Philip McMichael og Muirhead, Bruce: Introduction to Cultures, Values, Ethics and Agruments on Agricultural Land. Bjørkhaug, Hilde, Philip McMichael og Bruce Muirhead (red.) Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations. University of Toronto Press, s. 3-18 

Brobakk, Jostein Tapper og Bruce Muirhead“Plus Ca Change…”: Saskatchewan Farmland Restructuring and Its Effects on Farm Families. I Bjørkhaug, Hilde, Philip McMichael og Bruce Muirhead (red.) Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations. University of Toronto Press, s. 178-201

Brobakk, Jostein Tapper og Gerald Schwarz: Bioøkonomivisjoner i Norge, Norden og EU. I: Burton, Rob J.F., Magnar Forbord, Eirik M. Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.) Etter oljen: vår bioøkonomiske fremtid. Oslo: Cappelen Damm, s. ???

Burton, Rob J.F. og Eirik M. Fuglestad: Bortenfor bioøkonomien. [Beyond the bioeconomyI: Burton, Rob J.F., Magnar Forbord, Eirik M. Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.) Etter oljen: vår bioøkonomiske fremtid. Oslo: Cappelen Damm, s.???

Hva er bioøkonomi og hvorfor trenger vi den? [What is the bioeconomy and why do we need it?] I: Burton, Rob J.F., Magnar Forbord, Eirik M. Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.) Etter oljen: vår bioøkonomiske fremtid. Oslo: Cappelen Damm s. 17-32  

Hva kommer etter bioøkonomien – en bioøkonomi uten dyr?. I: Burton, Rob J.F., Magnar Forbord, Eirik M. Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.) Etter oljen: vår bioøkonomiske fremtid. Oslo: Cappelen Damm, s. 286-302 

Ellingsen, May-Britt, Magnar Forbord og Birger Vennesland: Bioklyngene. En motor i bioøkonomien? I Burton, Rob J.F., Magnar Forbord, Eirik M. Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.) Etter oljen. Vår bioøkonomiske fremtid. Oslo: Cappelen Damm, s.???

Farstad, Maja, Pia Otte og May Britt Thorseth: Bioøkonomien i møte med samfunnet – Empiriske funn og etiske refleksjoner. I: Burton, Rob J.F., Magnar Forbord, Eirik M. Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.) Etter oljen: vår bioøkonomiske fremtid. Oslo: Cappelen Damm. s. 71-86 

Flemsæter, Frode, Svein Frisvoll og Heidi Vinge: Retten til bioressursene. I: Burton, Rob J.F., Magnar Forbord, Eirik M. Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.) Etter oljen. Vår bioøkonomiske fremtid. Oslo: Cappelen Damm, s. 87-106

Forbord, Magnar og Lillian Hansen: Hvordan kan vi endre? Et spørsmål om transisjon. I Burton, Rob J.F., Magnar Forbord, Eirik M. Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.) Etter oljen. Vår bioøkonomiske fremtid. Oslo: Cappelen Damm, s. ???

Frisvoll, Svein Johan: Velferdsstaten og Distrikts-Norge ved et veiskille – på vei mot økt geografisk ulikhet i velferden?. I Almås, Reidar og Eirik M. Fuglestad: (red.) Distriktsopprør – periferien på nytt i sentrum. Dreyers Forlag Oslo, s .219-240 

Fuglestad, Eirik Magnus: Nasjonen som eigedsomsfellesskap: Nasjonsbyggingstradisjonen frå Philadelphia og Eidsvoll. I: Frydenlund, Bård, Torleif Rosager Hamre og Andre Larsen Avelin (red.) Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie. Scandinavian Academic Press s. ???

Hansen, Lillian og Alexander Zahl-Thanem: Holdning for endring? I: Burton, Rob J.F., Eirik M. Fuglestad, Magnar Forbord og May-Britt Ellingsted (red.) Etter oljen: vår bioøkonomiske fremtid. Oslo: Cappelen Damm, s. 221-240. 

McKee, Annie, Heidi Vinge, Hilde Bjørkhaug og Reidar Almås: Agricultural models in Scotland and Norway – a comparisonI: Combe, Malcolm, Jayn Glass og Annie Tindley (red.) Land Reform in Scotland. History, Law and Policy. Edinburgh University Press. s-???

McMichael, Philip, Hilde Bjørkhaug og Bruce MuirheadLand and the Value Calculus: Towards a Reculturalization of Farmland. Bjørkhaug, Hilde, Philip McMichael og Bruce Muirhead (red.) Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations. University of Toronto Press, s.?? 

Melås, Anders og Arild Blekesaune: En kvantitativ analyse av fremgangen til Senterpartiet ved kommunevalget i 2019. I Almås, Reidar og Eirik M. Fuglestad (red.) Distriktsopprør – periferien på nytt i sentrum. Dreyers Forlag Oslo, s. 82-103

Mæhle, Natalia, Pia Otte og Natalia Drozdova: Crowdfunding Sustainability. I: ShneorRotem, Liang Zhao og Bjørn-Tore Flåten (red.) Advances in Crowdfunding: Research and Practice. Palgrave Macmillan,  s. 393-422

Rønningen, Katrina: Food security and multifunctionality of agriculture: Paradoxes in European land questions.. Bjørkhaug, Hilde, Philip McMichael og Bruce Muirhead (red.) Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations. University of Toronto Press, s. 59-79

Vik, Jostein, Reidar Almås, Bjørn Egil Flø og Eirik M. Fuglestad: Periferiens politiske økonomi i sentrum – noen refleksjonar. I Almås, Reidar og Eirik M. Fuglestad (red.) Distriktsopprør – periferien på nytt i sentrum. Dreyers Forlag Oslo, s. 295-314 

Vinge, Heidi og Siri Øyslebø Sørensen: From Agri-Culture to Agri- ature: New Allianced or Farmland Preservation in Norway. I Bjørkhaug, Hilde, Philip McMichael og Bruce Muirhead (red.) Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations. University of Toronto Press, s. 225-242  

Rapporter i egne serier

Bjørset, Mats Eid: Nyurbanismen og urbane landsbyer. Et geografisk perspektiv på Verksbyen i Fredrikstad. R 3/20 

Brobakk, Jostein og Anders Mahlum Melås: Dagens klimautfordringer og tidligere miljøtilpasninger i norsk jordbruk – hva kan vi lære? R 7/20 

Eidem, Bjørn: Årsforbruk av biodiesel og annet flytende drivstoff i norsk landbruk. Med skisse til utfasing av fossilt drivstoff innen ti år. Notat 2/20 

Nasjonal og global tilgang på fôrråvarer til akvakultur. Notat 5/20 

Follo, Gro: Trønderske næringsaktørers forståelse av regionale samarbeidsmuligheter på tvers av havbruks-, jordbruks- og skognæringer. Resultat fra en intervjuundersøkelse. Notat 4/20 

Forbord, Magnar og Heidi Vinge (red.), Tone Magnussen, Klaus Mittenzwei, Per Kåre Sky, Grete Stokstad, Egil Petter Stræte, Pasi Rikkonen og Dierk Schmid: Endret jordbruk – spredte arealer. Et ressurshefte fra forskningsprosjektet Landfrag. R 6/20 

Melås, Anders MahlumInnsikt fra Ungdommenes distriktspanel. R 1/20 

Muligheter og barrierer for innføring av klimatiltak på norske gårder. R 8/20

Sommarset, Tonje Aarre: Bonden som landskapsforvalter i et praksisfellesskap. Jordbruk, flystøy og moralske landskap. R 4/20 

Stræte, Egil Petter: Jordleie – bonde og jordeier i samspill i et marked. R 5/20 

Vik, JosteinAnders M. Melås, Renate M.B. Hårstad, Egil Petter Stræte og Odd Roger Langørgen: Smart teknologi i landbruket – kartlegging og modenhetsvurdering. Notat 1/20 

Winsvold, Aina: Mer bruk av bygg på norske matbord. Resultater og råd fra et forprosjekt. Notat 3/20 

Zahl-Thanem, Alexander og Anders Mahlum Melås: Trender i norsk landbruk 2020. R 2/20 

Rapporter i eksterne serier

Farstad, Fay Madeleine, Erlend Andre T. Hermansen, Bob van Oort, Arne Grønlund, Klaus Mittenzwei, Kristiane Brudevoll og Bård Sødal Grasbekk: Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer. CICERO Report 2020:11. (https://pub.cicero.oslo.no/cicero-xmlui/handle/11250/2721935) 

Olsen, Siri Lie (et al.) og Katrina Rønningen: Restaurering av edelløvskog: fortidens skog er fremtidens skog. Oslo, Norsk institutt for naturforskning (NINA)Temahefte 77 

Prestvik, Anne, Brit Logstein, Ivar Pettersen, Heidi Knutsen, Jostein Brobakk, Maja Farstad og Birger Vennesland: Demensomsorg på gård: Et samarbeid mellom landbruk og kommunal helsesektor. NIBIO rapport, 6(127) 

Rømo, Frode, Marit Aursand, Adrian Tobias Werner, Egil Petter Stræte og Roald Sand: Muligheter for økt verdiskaping gjennom samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag: Identifisering av samarbeidsområder, kunnskapsbehov, råstoffer og forslag til tiltak. Trondheim, SINTEF Rapport2020:00699 

Sand, Roald, Håkon Sivertsen og Egil Petter Stræte: Samarbeid mellom bedrifter fra havbruk, jordbruk og skognæringen i Trøndelag. Steinkjer, Trøndelag Forskning og Utvikling, Notat 122 

Sand, Roald, Camilla Louise Bjerkli, Espen Carlsson, Magnus Stoud Myhre og Egil Petter Stræte: Jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene i Trøndelag: En gjennomgang av etablert kunnskap med relevans for innovasjon på tvers. SteinkjerTrøndelag Forskning og UtviklingNotat 123 

Ystad, Eystein, Egil Petter Stræte, Gunn-Turid Kvam og Margrete Hembre Haugum: Utprøving av nye rådgivingsmetoder i jordbruket – resultater fra fire pilotstudier. Ås, NIBIO Rapport, 6 (88)  

Annet

Rønningen, Katrina (red.): Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn». Sluttrapport til Fylkesmannen i Nordland, Trøndelag og Hedmark/ Innlandet og øvrige brukerpartnere 

Winsvold, Aina: Sluttrapport for forprosjekt: Mer bruk av bygg på norske matbordSluttrapport til Landbruksdirektoratet