Ekstern aktivitet

Årsmeldinger / Årsmelding 2022 / Ekstern aktivitet

Her finner du en oversikt over ekstern aktivitet utført av våre ansatte i 2022

Paper/poster presentasjoner

Berndt, Carolin, Andreas Seiler, Mattias Olsson, Manisha Bhardwaj, Aina Winsvold og Svein Eilertsen: Experimental animal scaring and recording devices. Poster IENE conference, Cluj- Napoca, Romania, 15.-19.09.22

Bjørkhaug, Hilde, Jostein Brobakk og Johan Fredrik Rye: Rural and Urban Inequalities. A Bourdieuvian Approach. ESRS conference Inequalities, mobilities and justice in rural areas, Chania, Greece, 15.-17.06.22

Bjørkhaug, Hilde og Jostein Brobakk: Vulnerable and unjust: How Covid-19 revealed the true nature of the Norwegian agricultural model. ISA RC-40 mini-conference The Food System in the (Post-)Pandemic World: Disruptions, Vulnerability, Resilience, and Alternatives, Leipzig, Germany, 20.-21.10.22

Brigham, Anne Margrethe og Ruth Haug: Norad, Home-Grown School Feeding in Low-Income Countries: Harvesting Benefits for Smallholder Farmers (a Norad funded report). Presentation of report, Oslo, 27.09.22

Mæhle Natalia og Pia Piroschka Otte: Consumer Engagement in Sustainable Initiatives through Crowdfunding, EMAC Annual Conference 2022, Budapest, Ungarn, 24.05.22 (poster).

Gustavsen, Geir Wæhler og Klaus Mittenzwei: Potential demand for synthetic meat. 180th EAAE Seminar on System Dynamics and Innovation in Food Networks. -Partenkirchen/Tyskland. 14.-18.02.22

Kokemohr, Lennart og Klaus Mittenzwei: Greenhouse gas abatement costs of a Norwegian dairy farm. 181th EAAE seminar “Greenhouse gas emissions in the EU agriculture and food sector”. Berlin/Tyskland. 05.-07.10.22

Governance for Greenhouse Gas Abatement in Norwegian Agriculture. 62. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus e. V. „Resilienz von regionalen und globalen Wertschöpfungsketten der Agrar- und Ernährungswirtschaft“ Hohenheim/Tyskland 07.- 09.02.22

Mittenzwei, Klaus, Jordan Hristov, Peter Witzke og Ignacio Pérez Dominguez: Consequences for EEA and Non-EEA agriculture if countries use different GWP-metrices for policy-making. 181th EAAE seminar “Greenhouse gas emissions in the EU agriculture and food sector”. Berlin/Tyskland. 05.-07.10.2022

Mittenzwei, Klaus, Geir Wæhler Gustavsen, Henrik Lindhjem og Kristine Grimsrud: Perceived risk of climate policy’s adverse effects on agriculture and rural areas along the rural-urban divide. 181th EAAE seminar “Greenhouse gas emissions in the EU agriculture and food sector”. Berlin/Tyskland. 05.-07.10.2022

Otte, Pia Piroschka og Natalia Mæhle: Designing a sustainable business model concept for crowdfunding of climate mitigation measures in agriculture, International Conference for Crowdfunding Research, Oslo 01.12.2022 (paper).

Seiler, Andreas, Mattias Olsson, Carolin Berndt, Aina Winsvold og Svein Eilertsen: Wildlife warning for safer railways – testing technical solutions to prevent animal-train collisions. Presentation IENE conference Cluj-Napoca, Romania. 15.-19.09.22

Seiler, Andreas, Carolin Berndt, Mattias Olsson, Manisha Bhardwaj, Aina Winsvold og Svein Eilertsen: Experimental devices for scaring & recording animals. Acoustic wildlife warning on railways. Presentation IENE conference Cluj-Napoca, Romania. 15.-19.09.22

Foredrag, formidling, møteinnledninger

Almås, Reidar: Frå Hitra-aksjon 1975 til #bondeopprør2021 Korleis unngå feila “frå i går”. Innlegg på fredagsseminar, Tine FoU, 25.02.22

Frå Hitra-aksjon 1975 til #bondeopprør2021 med krigen I Ukriana som bakteppe. Innlegg for Agri Siklestad, Norsk mat 2030, Verdal, 05.04.22

Innspel til ny distriktsmelding. Innlegg for Forum “Trønder i lag”, 25.04.22

Nekjådalen, eit blikk inn i fortid og framtid. Kan naturverdiane styrkast som grunnlag for vekst og utvikling? Lokale og nasjonale konsekvensar av den geopolitiske situasjonen.Foredrag for “Nyt Nekjådalen”, 06.08.22

Vekst i landbruk og liv i bygder. Innlegg for Nordland landbruksselskap, Strøksnes i Sørfold, 22.09.22

Landbruket si rolle i grøn omstilling. Klimasmart landbruk og geopolitikkens tilbakekomst. Innlegg på fagseminar for Riksrevisjonens avdeling for forvaltningsrevisjon, Nedre Foss gard, Oslo, 09.11.22

Bygda i eit framtidsperspektiv. Innlegg på julemøte i Soknedal bygdekvinnelag, 29.11.22

Bardalen, Arne, Ivar Fredrik Pettersen, Klaus Mittenzwei, Siri Voll Dombu og Orvika Rosnes: Klimaendring utfordrer det norske matsystemet. Utredning om klimaendring og verdikjeder med utgangspunkt i matsystemet. Oslo, 25.08.22

Bergsli, Heidi, Therese Marie Andrews og Jostein Brobakk: Statsforvalter i Nordland. Følgeforskning av Inn på tunet-pilot i Nordland, Svolvær, 07.- 08.11.22

Brobakk, Jostein og Anders Mahlum Melås: Hva kan vi lære av tidligere miljøtilpasninger i norsk jordbruk? Climplement sluttkonferanse, Online/Trondheim, 08.11.22

Burton, Rob J.F.: Invited presentation “The Good Farmer – Insights and Implications” to the “Wales Environmental Behaviours Network”.  Online, 20.09.22

Keynote. Developments in the first decade of cultivated meat. Meatigation Workshop, Oslo, 14.09.22

Burton, Rob J.F. og Pia Piroschka Otte: Å fremme klimatiltak i landbruket: Må vi ta hensyn til gårdens familielivssyklus? Climplement Sluttkonferanse, Online/Trondheim, 08.11.22

Eilertsen, Svein Morten og Aina Winsvold: Hvordan skremme elgen bort fra jernbanen. Foredrag ved konferansen Hjortevilt 2022. Gardermoen, 13.05.22

Farstad, Maja: Om prosjektet Climplement. Climplement sluttkonferanse, Online/Trondheim, 08.11.22

Noen relevante funn fra prosjektet Climplement. Seminar i regi av prosjektet Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel. Digitalt, 24.10.22

Farstad, Maja og Magnar Forbord: Erfaringer fra promotering av klimatiltak på bruksnivå – funn og tanker om videre arbeid. Climplement sluttkonferanse, Online/Trondheim, 08.11.22

Farstad, Maja og Anders Mahlum Melås: Funn fra intervju med bønder som har implementert ulike klima-fremmende tiltak. Prosjektbasert samling for rådgivere om klimarådgivning, Climplement. Online, 07.10.22

Fuglestad, Eirik M.: Karl Marx på jordet: om klima kapital og eit nytt bondeopprør. Jorddøgn litteraturfestival. Bryne, 01.10.22

Grunnrenta og det grøne skiftet i dei norske distrikta. Ruralis sin jubileumskonferanse. Hell, 18.10.22

Achieving social sustainability in Norwegian rural areas and natural resource management. “Exploring sustainability in rural areas between social, economical and ecological needs”. Seminar Ruralis. Trondheim, 26.10.22

Mjølketanken og klimakrisa. Climplement sluttkonferanse. Trondheim, 08.11.22

Dei norske distriktsopprøra. Foredrag for det svenske Hembygdsforbundet. Trondheim, 14.11.22

Grimsrud, Kristine, Henrik Lindhjem, Anders Dugstad, Annegrete Bruvoll og Klaus Mittenzwei: Aksept og betalingsvillighet for klimaavgifter. Lunsjseminar Frischsenteret, Oslo, 01.06.22

Helliwell, Richard: SYNAGRI: Utvikling av synergier mellom bioøkonomi og regionale matsystemer for en bærekraftig fremtid, Presentasjon til Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 25.05.22

The Promised Land? Potential implications of cultivated proteins for Norwegian agriculture. Protein 2.0 final conference: Anticipating a cellular food future, Oslo, 07.12.22

Logstein, Brit: Økonomisk sårbarhet i landbruket. Frokostseminar: Helse i landbruket. 03.03.22

Hvordan forebygge psykiske utfordringer hos gårdbrukere? Gårdbrukernes sikkerhetsnett InnTrøndelag. 31.03.22

Social science and animal welfare. Project meeting in CalfComfort. Veterinærinstituttet, 18.06.22

Migrant in Norwegian agriculture. International advisory board meeting in Copenhagen, I forbindelse med prosjektet ‘Migranters Sikkerhed i Landbruget‘, 22-23.06.22

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket. Hvordan kan det bli helt trygt å være bonde og det slutter å brenne på norske gårdsbruk? Kursuka til Norsk Landbruksrådgiving, 15.11.22

Hvordan forebygge psykiske utfordringer hos gårdbrukere? Landbruksråd Innlandet. Lillehammer, 16.11.22

Melås, Anders Mahlum: Forskerverksted Ung i Distrikts-Norge. Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling, digitalt, 16.02.22

Melås, Anders Mahlum, Jostein Vik og Arild Aurvåg Farsund: Same but different: On agricultural reform and the resilience of the Norwegian canalization policy. ECPR General Conference 2022, Innsbruck, 22.-26.08.22

Melås, Anders Mahlum og Maja Farstad: Om motivasjoner og forutsetninger for iverksetting av klimarelevante tiltak. Climplement, Sluttkonferanse, Online/Trondheim, 08.11.22

Melås, Anders Mahlum og Brit Logstein: Iverksetting av klimatiltak på gårdsnivå. Resultater basert på spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk 2020. Climplement sluttkonferanse. Online/Trondheim, 08.11.22

Mittenzwei, Klaus og Lennart Kokemohr: Hvem tjener på iverksetting av klimatiltak: Klimaet, bonden, samfunnet,…? Climplement sluttkonferanse. Online/Trondheim, 08.11.22

Mittenzwei, Klaus: Effects on Norwegian agriculture. Protein2.0 final conference: Anticipating a cellular food future. Oslo, 07.12.22

Hva betyr et mer klimavennlig og sunnere kosthold for norsk jordbruk? Frokostmøte. Oslo, 27.09.22

The Norwegian agricultural policy context. International workshop Landwell. Oslo, 26.-28.10.22

Jordmod: Overview and implementing ES. International workshop Landwell. Oslo, 26.-28.10.22

Rønningen, Katrina: Froskevern, drivstoff, finans eller mat? Presentasjon av funn fra FORFOOD-prosjektet. Seminar for Landbruksforvaltningen Rælingen, Lørenskog og Oslo. Trondheim, 24.03.22

Eiendomsforhold i øst – Europa/Ukraina. Forsøk på et overblikk. Nordenfjeldske jordskiftesamling. Clarion hotel, Trondheim, 09.06.22

Fortvilte problemer og dilemmaer i det grønne skiftet. Det grønne skiftet i distriktsperspektiv: – Er det plass til et bærekraftig grønt skifte i distriktene? Hell Scandic hotel, 18.11.22

Krig i kornkammeret. Ukraina og matsikkerheten – globalt og i Norge. NTNU – Friminuttet; 25.10.22

Management regimes and sharing of costs and benefits from access to on- and offshore natural resources under the ‘green shift’.. CRN 35 Law and Geography, Lisbon, 15.07.22

Pressures, opportunities and benefit sharing in mountain landscapes and communities. Keynote. International Mountain Conference 2022. Innsbruck.09.12.22

Sharing of benefits and costs from natural resource utilisation under the ‘green shift’. Nordic Geography Meeting; 20.06.22

Utmark i endring: Utfordringer og muligheter for å ivareta ulike interesser for bærekraftig utvikling. BEREDUS-konferansen 2022, Larvik 03.11.22

The LIAISON project on network based rural innovation and the Nordic forestry perspective Presentation at a web based workshop, Ruralis, 25.04.22

EU-prosjektet Liaison om rural innovasjon. Presentasjon for Tillväxtanalys. Trondheim, 08.05.22

Stræte, Egil Petter: Hva er Living Lab/Levende laboratorium? LMD, Klima- og miljødept, ForskningsrådetInnlegg på digitalt seminar om jordhelse. 14.01.22

Foredrag Bjørn Gunnar Hansen og Egil Petter Stræte: Kva er ein gard? Garden sett med ulike briller. TINEs bedriftsrådgivere. Digitalt. Arr: TINE

Teknologi må ta hensyn til omgivelsen. Lesja landbruksmesse. 26.03.22

Bærekraftig norsk fôrproduksjon til husdyr i jordbruket og til havbruk – SusFeed. BGINN, Bodø/webinar, 31.03.22

Organisering av menneskelige ressurser for endring. Fagseminar om klima og karbon i jord, nordisk ministerrådsmøte, Tromsø, 21.06.22

Mer bruk av tre. Foredrag holdt av Mads Dahl Gjefsen, laget av Egil Petter Stræte. Trebyen Orkanger, 21.06.22

Deltakelse i panel på konferansen Havbruk 2022. Tema bærekraftig fôr.  Arr: Forskningsrådet og FHF. Bergen, 12.10.22

Organisation of human resources for problem solving – Living Lab as a tool. Nordic Region Workshop on Agroecology Living Labs. Billund, Danmark, 02.12.22

Bonde og jordeier i et samspill i leiejordmarkedet – erfaringer fra prosjektet Landfrag. Nettmøte, prosjekt «diesel og dekk». Vestvågøy, 09.12.22

Involvering, medvirkning og samspill for jordhelse – er det mulig? Søkerwebinar, Norges forskningsråd, 13.12.22

van Oort, Bob og Klaus Mittenzwei: Praten om maten. Omstilling i jordbruket til dagens og framtidens krav og stressfaktorer. Arendalsuke 2022. Arendal, 16.08.22

WInsvold, Aina: Møteleder og faglig ansvarlig for Frokostseminar om helse i landbruket i samarbeid med Gjensidige. Oslo, 03.03.22

Viltvarslingsprosjektet. Presentasjon på årssamling for Spordrift. Elverum, 12.12.22

Zahl-Thanem, Alexander: Trender i norsk landbruk: Møre og Romsdal. Presentasjon på høringssameinar for ny fylkesstrategi for landbruket i Møre og Romsdal. Molde, 01.09.22

Kronikker og debattinnlegg

Almås, Reidar: Opent brev til landbruks- og matminister Sandra Borch.  Fagleg snakka, Nationen, 23.02.22

Borch til bestått. Adresseavisen, 09.05.22

Distriktsmelding i geopolitikkens tid. Nationen, 12.10.22

Gryteklar jordbrukspolitikk? Fagleg snakka, Nationen, 02.11.22

Bardalen, Arne, Klaus Mittenzwei, Ivar Pettersen, Siri Voll Dombu og Orvika Rosnes: Blir det matmangel – hva skal man tro? Debatt, Nationen, 12.09.22

Brobakk, Jostein og Svein Frisvoll: Innbyggerhøring og kommunestruktur. Fedrelandsvennen, 30.06.22

Burton, Rob J.F. og Eirik M. Fuglestad: Ein perfekt dag for syntetisk mjølk. Faglig snakka, Nationen, 19.02.22

Eidem, Bjørn og Anders M. Melås: Ny fôrproduksjon. Kronikk, Nationen, 17.01.22

Eidem, Bjørn: Klassekampen Kornlagring trengs ikke? Kronikk, Klassekampen, 31.01.22

Kornet, krigen og vår matsikkerhet. Kronikk, Adresseavisen, 25.03.22

Er beredskapslager av matkorn ulønnsomt? Kronikk, Aftenposten, 12.08.22

Farstad, Maja og Anders M. Melås: Trenger vi egentlig mer klimabevisste bønder? Faglig snakka, Nationen, 13.04.22

Forbord, Magnar: Gode råd kutter klimautslipp. Faglig snakka, Nationen, 10.08.22

Fuglestad, Eirik M.: Odelsson i kapitalocen. Med andre ord, Klassekampen, 23.02.22

Når dei sosiale banda ryk. Bondevennen, februar 2022

Kvifor kastar ikkje den norske jordbruksjorda av seg noko grunnrente? Faglig snakka, Nationen, 05.10.22

Kjøtet og kapitalen. Syn og Segn, januar 2022

Karl Marx på jordet. Ideer, Klassekampen, 04.10.22

Grunnrenta og det grøne skiftet i dei norske distrikta. Nordnorsk debatt, 24.10.22

Frisvoll, Svein: Feriefolk i fjøset?. Faglig snakka, Nationen, 13.07.22

Gjefsen, Mads Dahl: Kunstig kjøtt som samfunnsspeil. Faglig snakka, Nationen, 16.03.22

Logstein, Brit, Bodhild Fjelltveit, Bjarne Holm, Halle Arnes, Svein Frisvoll, Aina Winsvold og Bjørn Hilt: Vi trenger mat og friske bønder. Kronikk, Nationen, 06.09.22

Melås, Anders Mahlum og Alexander Zahl-Thanem: Halvparten mener økonomien går i negativ retning. Debatt, Nationen, 02.05.22

Mittenzwei, Klaus og Egil Petter Stræte: Fra tilskudd til inntekt. Kronikk, Faglig snakka, Nationen, 14.04.22

Mittenzwei, Klaus: Norske bønders økonomi sett med EUs øyne. Nationen. 14.09.22

Epler forblir epler. Nationen, 11.11.22

Fattigdom og opptrapping. Nationen, 30.01.22

Pettersen, Ivar og Klaus Mittenzwei: Skal staten ta større risiko for bondens inntekt? Nationen, 18.05.22

Rønningen, Katrina: Hva er potensialet for å få tilbake deler av edelløvskogen? Kronikk, Faglig snakka, Nationen, 19.01.22

Nettverksbasert innovasjon – hva i tjukkeste granskauen? Kronikk, Faglig snakka, Nationen, 14.12.22

Stræte, Egil Petter: Tilgang på fôr er også matberedskap. Faglig snakka, Nationen, 15.06.22

Undervisnings-, veilednings og sensorarbeid

Almås, Reidar: Opponent på doktordisputas ved Universitetet i Agder, Kristiansand. Anne Jorunn Frøyen: «Fyll jorden og legg den under dere» Jordbruk, gift og natur i Norge frå 1875 til 1995 Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d)

Brobakk, Jostein: Eksernsensor, masteroppgave, ISS, NTNU

Veileder, SOS6516 Forskningsdesign og forskningsmetode, ISS, NTNU

Otte, Pia Piroschka: Ekstern sensor, lektorprogrammet i geografi ved Institutt for geografi, NTNU

Ekstern sensor, masterprogrammet Global Health, NTNU. Veiledning av internasjonale masterstudenter Femke van Laarhoven og Bart Ruijs fra TU/e, Eindhoven Nederland med praksis på Ruralis

Frisvoll, Svein: Midtveisoppnent PhD-avhandling i geografi. Universitetet i Lund. 15.02.22????

Logstein, Brit: Ekstern sensor, Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (SOS1002), Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Bacheloroppgave i sosiologi (SOS2900), Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Melås, Anders Mahlum: Ekstern sensor, POL3525 Naturressursenes forvaltning og politiske økonomi, NTNU

Ekstern sensor, POL2900, Bachelor statsvitenskap, NTNU

Mittenzwei, Klaus: Ekstern sensor, ECN261, Landbrukspolitikk, NMBU

Zahl-Thanem, Alexander: Ekstern sensor, Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (SOS1002), Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

 

Utvalgsarbeid, verv

Frisvoll, Svein: Styreleder, Institutt for geografi, NTNU

Arrangering av kurs og konferanser

Logstein, Brit, Maja Farstad m.fl.: Arrangering av Climplement Sluttkonferanse «Det grønne skiftet i landbruket – hva skal til for at bonden iverksetter klimatiltak?», Online/Trondheim, 08.11.22

Helliwell, Richard: (Dis)Connections: Exploring the conceptualisation, methodologies and promises of assemblage and systems thinking approaches in food system research, Trondheim, Digital Symposium 29.- 30.06.2022

Annet

Otte, Pia Piroschka: Referee arbeid Gender, Technology and Development

Referee arbeid International Conference for Crowdfunding Research, Oslo 30.- 01.12.2022

Frisvoll, Svein: Fagfellevurderer, Journal of Rural Studies

Winsvold, Aina: Viltvarsling. Intervju i radio: NRK P1, 03.05.22

Stemmen fra toget. Intervju VG, 02.05.22

Intervju. Dagbladet DinSide, 02.05.22

Har funnet ny metode for å skremme elgen bort fra togsporet. Trønderbladet 30.08.22

Vil skremme elgen bort fra togsporet. Trønderbladet, Juli 2022

Innslag i National Geographic sin dokumentarserie om togreiser. Publisert første gang. November 2022

Rus i landbruket: – flere mistenker at bønder ikke får den hjelpen de trenger. Intervju Akan, 17.03.22

Forskar på rus i fjøset. Intervju Bondevennen, 23.02.22

Vil kome i kontakt med bønder som slit. Bondebladet, 04.03.22

Det har nok litt med kultur og stolthet å gjøre. Romerikes Blad, 11.04.22

Mittenzwei, Klaus: Fagfellevurdering Environmental and Resource Economcis, Regional Environmental Change, Agriculture and Food Science

Stræte, Egil Petter: Nyhetsoppslag på Forskningsrådets nettside. Tekst og video. 14.01.22.  Hva skal dyrene våre spise i fremtiden? (forskningsradet.no)

Member of expert group in ROBOTICS4EU (H2020)

Member of reference group on protein in the Nordic countries (SNS (samnordisk skogsforskning) och NKJ (nordisk kommitte för jordbruks- och livsmedelsforskning), två samarbetsorgan till Nordiska Ministerrådet)