Personale

Ledelse


Svein Frisvoll
Direktør

Pia Otte
Seniorforsker/forskningsleder

Magnar Forbord
Seniorforsker/forskningsleder

Linn Heidi Vinje
Økonomisjef

Ansatte


Reidar Almås
Rådgiver

Kristian Borch
Seniorforsker

Anne Margrethe "Maggi" Brigham Foto: Ruralis

Anne Margrethe (Maggi) Brigham
Seniorforsker

Liv Bjørnaas
Førstekonsulent

Jostein Brobakk
Forsker

Rob Burton

Rob J.F. Burton (Fischer)
Seniorforsker

Maja Farstad
Seniorforsker

Eirik Magnus Fuglestad

Eirik Fuglestad
Forsker

Mads Dahl Gjefsen
Forsker (bistilling fra 01.08.22)

Madeleine Gustavsson

Madeleine Gustavsson
Seniorforsker

Richard Helliwell
Seniorforsker

Renate Marie Butli Hårstad
Stipendiat/forsker

Sarah Khasalamwa-Mwandha
Forsker (til 01.07.22)

Lennart Kokemohr
Forsker

Gunn-Turid Kvam
Seniorforsker

Odd Roger K. Langørgen
IT/Informasjonskonsulent

Brit Logstein
Forsker

Anders Melås
Stipendiat/forsker

Tommy Ruud
Forskningsassistent

Katrina Rønningen
Seniorforsker

Rita Moseng Sivertsvik
Prosjektrådgiver/forsker

Sunniva Solnør
Forskningsassistent

Tamila Thomassen
Konsulent

Alexander Zahl-Thanem
Stipendiat/forsker

Ruralis (avdeling Oslo)


Bjørn Eidem

Bjørn Eidem
Prosjektleder

Klaus Mittenzwei

Klaus Mittenzwei
Seniorforsker

Egil Petter Stræte
Seniorforsker

Aina Winswold
Seniorutreder/seniorforsker

Bistillinger/gjesteforskere


Arild Blekesaune
Seniorrådgiver

Hugh Campbell
Gjesteprofessor

Michael S. Carolan
Gjesteprofessor

Jennifer Clapp
Gjesteprofessor

Mark Shucksmith
Gjesteprofessor