Publikasjoner

Årsmeldinger / Årsmelding 2022 / Publikasjoner

Her er årets bidrag

Artikler i vitenskapelige tidsskrift med vurderingsordning

Baker, Michelle, Alexander D. Williams, Steven P.T. Hooton, Richard Helliwell, et al.: Antimicrobial resistance in dairy slurry tanks: a critical point for measurement and control. Environment International, DOI: 10.1016/j.envint.2022.107516

Bhardwaj, Manisha, Denice Lodnert, Mattias Olsson, Aina Winsvold, Svein Eilertsen og Andreas Seiler: Inducing Fear using Acoustic Stimuli – A Behavioural Experiment on Moose (Alces alces) in Sweden. Ecology and Evolution. DOI:10.1002/ece3.9492

Burton, Rob J.F. og Pia Piroschka Otte: Promoting climate change mitigation in agriculture: do we need to account for family farm life-cycle? Journal of Rural Studies, 96: 270-281

Farstad, Maja, Anders M. Melås og Laurens Klerkx: Climate considerations aside: What really matters for farmers in their implementation of climate mitigation measures. Journal of Rural Studies, 96: 259-269

Farstad, Maja og Renate M.B. Hårstad: Crowdfunding of GHG mitigation measures in agriculture: A feasible contribution to global climate challenges? Socio-cultural constraints and enablers in Norway. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 122: 117-128

Gustavsson, Madeleine og Maja Farstad: Feminist and gender research in Norwegian farming and forestry (landbruk) contexts: Past and future directions. Norsk Geografisk Tidsskrift, 76(5): 286-299

Gustavsen, Geir Wæhler og Klaus Mittenzwei: Potential demand for synthetic meat. Proceedings in Food System Dynamics, DOI: 10.18461/pfsd.2022.2204

Helliwell, RIchard, Carol Morris og Stephen Jones: Assembling antimicrobial resistance governance in UK animal agriculture, Sociologia Ruralis 62(3): 587-610

Hårstad, Renate M.B. og Jostein Vik: Political parties’ framing of farm animal welfare: A fragmented picture. European Policy Analysis, DOI: 10.1002/epa2.1154

Klöckner, Christian A., Lukas Engel, Jana Moritz, Rob J.F. Burton, Jette F. Young, Ulla Kidmose og Toni Ryynänen: Milk, Meat, and Fish from the petri dish -Which attributes would make cultured proteins (un)attractive and for whom? Results from a Nordic survey. Frontiers in Sustainable Food Systems 6. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.847931

Knott, Christine og Madeleine Gustavsson: Introduction to fishy feminisms: feminist analysis of fishery places. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, 29(12): 1669-1676

Kvam, Gunn-Turid, Renate M.B. Hårstad og Egil Petter Stræte: The role of farmers’ microAKIS at different stages of uptake of digital technology. The Journal of Agricultural Education and Extension, 28(5): 671-688

Milestad, Rebecka, Susanne von Münchhausen, Gunn-Turid Kvam og Markus Schermer: Managing growth in medium-sized organic businesses: Implications for local orientation and resilience building. Sociolgia Ruralis, DOI: 10.1111/soru.12393

Otte, Pia Piroschka og Natalia Mæhle: The combined effect of success factors in crowdfunding of cleantech projects. Journal of Cleaner Production, 366, DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.132921

Palmer, Erika, Rob J.F. Burton og Lawrence Gottschamer: Political Influence Structures in a Future Substitution Bioeconomy Transition. Journal of Cleaner Production 358, 131709

Potters, Jorieke, Kevin Collins, Herman Schoorlemmer, Egil Petter Stræte, Emils Kilis, Andy Lane og Heloise Leloup: Living Labs as an Approach to Strengthen Agricultural Knowledge and Innovation Systems. EuroChoices, 21(1): 23-29

Stræte, Egil Petter, Bjørn Gunnar Hansen, Eystein Ystad og Gunn-Turid Kvam: Social integration mechanisms to strengthen absorptive capacity in agricultural advisory service organisations. The Journal of Agricultural Education and Extension, DOI: 10.1080/1389224X.2022.2117214

Stræte, Egil Petter, Jostein Vik, Eirik M. Fuglestad, Mads D. Gjefsen, Anders M. Melås og Roger A. Søraa: Critical support for different stages of innovation in agriculture: What, when, how? Agricultural Systems, Volume 203, DOI: 10.1016/j.agsy.2022.103526

Sutherland, Lee-Ann, Anda Adamsone-Fiskovica, Boelie Elzen, Alexandros. Koutsouris, Catherine Laurent, Egil Petter Stræte og Pierre Labarthe: “Advancing AKIS with assemblage thinking.”  Journal of Rural Studies, 97: 57-69. doi: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.11.005

Szaboova, Lucy, Gustavsson Madeleine og Rachel Turner: Recognising women’s wellbeing and contribution to social resilience in fisheries. Society & Natural Resources, 35(1): 59-74

Vik, Jostein, Eirik M. Fuglestad og Emil Øversveen: Centre-periphery conflicts and alienation in a resource-based economy. Norsk Geografisk Tidsskrift, 76(4): 197-208

Artikler i bøker, konferanse­rapporter/eksterne rapporter, fagblad

Gustavsson, Madeleine og Edward H. Allison: Fishing: Livelihoods and Territorialisation of Ocean Space. I: Peters K., J. Anderson, A. Davies og P. Steinberg (red.): The Routledge Handbook of Ocean Space. Routledge, England

Sandström, Camilla og Katrina Rønningen: Commentary. Anthropological perspectives on environmental communication. I: Sjölander-Lindqvist, Annelie, Ivan Murin og Michael E. Dove (red.): Anthropological Perspectives on Environmental Communication. Palgrave Macmillan, Sveits, s. 221–230

Rapporter i egne serier

Bongo, Anna Kristine Sokki, Johan Martin Stenfjell og Brit Logstein: Helse, miljø og sikkerhet i reindrift. Funn fra kartlegging blant reindriftsutøvere. R 11/22

Buland, Trond Hallgeir, Rita Moseng Sivertsvik og Maja Farstad: Hvordan fremme en samskapt karriereveiledning i distriktskommuner? Med Selbu som case. R 9/22

Eidem, Bjørn og Tommy Ruud: Fôr- og husdyrbaserte verdikjeder i norsk matproduksjon – nåsituasjon og begreper. N 6/22

Farstad, Maja og Anders M. Melås: Funn fra en kvalitativ studie om bønders gjennomføring av klimatiltak. R 7/22

Follo, Gro: Refleksjoner om ressurser «in the making» i naturbasert turisme. N 2/22

Forbord, Magnar, Maja Farstad, Jostein Brobakk, Rob J.F. Burton, Lennart Kokemohr, Brit Logstein, Anders M. Melås, Klaus Mittenzwei og Pia Piroschka Otte: Tilrettelegging for reduserte klimagassutslipp på norske gårder. R 13/22

Gjefsen, Mads Dahl: Tiltak for å fremme bruk av tre og lokale verdikjeder ved kommunale anskaffelser. R 5/22

Lindberg, Kreg, Rita Moseng Sivertsvik and Magnar Forbord: Nature-based tourism and community resilience: Framework and application with a firm perspective. N 1/22

Melås, Anders Mahlum, Marit Aursand, Ida Grong Aursand, Bjørn Eidem, Silje Forbord, Gunn-Turid Kvam, Roald Sand, Inger Beate Standal, Grete Stokstad, Egil Petter Stræte og Margareth Øverland: Kunnskapsstatus om bærekraftig norsk fôrproduksjon til havbruk og husdyr i jordbruket. R 2/22

Mittenzwei, Klaus: Effekter av økt budsjettstøtte til norsk jordbruk. N 5/22

Mittenzwei, Klaus og Bob van Oort: Hvordan øke selvforsyningsgraden i norsk jordbruk? N 3/22

Otte Pia, Bivek Baral, Ananta Aacharya, Karma Yangdon, Tshewang Lhendup, Martin Andersson, Elina Andersson og Henrik Davidsson: A need assessment for designing sustainable solar drying technology in Nepal and Bhutan. R 8/22

Ruud, Tommy: Kartlegging av muligheter for økologisk landbruk i Møre og Romsdal. R 1/22

Sivertsvik, Rita Moseng: Covid-19: Erfaringer og konsekvenser for små naturbaserte reiselivsbedrifter. R 4/22

Solnør, Sunniva Midthaug: Såret i Bygda – En kvalitativ studie av opplevelsen av demokratiske prosesser ved utbygging av vindkraft. R 12/22

Solnør, Sunniva Midthaug, Katrina Rønningen, Pia Piroschka Otte, Kristian Borch, Karl Sperling, Jørn Thomassen og Bård G. Stokke: Demokratiske planleggingsprosesser for fornybare energisystemer i Norge – en oversikt over identifiserte samfunnstiltak. N 7/22

Stræte, Egil Petter: Forslag til tiltak for mer bruk av lauvtre i bygg og mer gjenbruk av tre (forstudie). N 4/22

Zahl-Thanem, Alexander, Ellen Ersfjord, Gudveig Gjøsund, Reidun Heggem, Line Oldervoll, Tanja Plasil og Anne Margrethe Brigham: Kommunetilpasset forebygging og behandling – Overvekt og fedme blant bygdebarn. Sluttrapport. R 3/22

Zahl-Thanem, Alexander og Egil Petter Stræte: Trender i norsk landbruk 2022. Regional rapport for Møre og Romsdal. R 6/22

Zahl-Thanem, Alexander og Anders M. Melås: Trender i norsk landbruk 2022. En nasjonal spørreundersøkelse blant bønder i Norge. R 10/22

Rapporter i eksterne serier

Bardalen, Arne, Ivar Pettersen, Siri Voll, Dombu, Orvka Rosnes, Klaus Mittenzwei og Andreas Skulstad: Klimaendring utfordrer det norske matsystemet. Kunnskapsgrunnlag for vurdering av klimarisiko i verdikjeder med matsystemet som case. Rapport Vol. 8, nr. 110. NIBIO

Seiler, Andreas, Aina Winsvold, Mattias Olsson, Svein Morten Eilertsen, Carolin Berndt: VILTVARNING: Test av nya tekniska åtgärder för att minska antalet viltpåkörningar på järnväg. Sluttrapport til Interreg Sverige-Norge