Master students

Kristina Sundt Dilling

Office: Trondheim

Kristina studerer nå master I naturresursforvaltning med spesialisering innen geografi ved NTNU Trondheim. Hun skriver nå en masteroppgave innen bærekraftig mat- og fôrproduksjon tilknyttet prosjektet SUSFEED. Oppgaven har som hovedformål å systematisere kunnskap om norsk fôrproduksjon I tillegg til å utforske hvordan aktører innen norsk matproduksjon forstår bærekraftsbegrepet.