Ansatte

Ansatte / Masterstudenter / Kristina Sundt Dilling

Kristina Sundt Dilling

Masterstudent

Kristina studerer nå master i naturresursforvaltning med spesialisering innen geografi ved NTNU Trondheim. Hun skriver en masteroppgave innen bærekraftig mat- og fôrproduksjon tilknyttet prosjektet SUSFEED. Oppgaven har som hovedformål å systematisere kunnskap om norsk fôrproduksjon i tillegg til å utforske hvordan aktører innen norsk matproduksjon forstår bærekraftsbegrepet.

Nyheter

Ingen innlegg funnet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner funnet

Prosjekter

Ingen projsekter funnet