Master students

Marita Uglem Remøy

Marita Uglem Remøy går lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13, med fordypning i sosiologi ved NTNU. For tiden skriver hun masteroppgave i sosiologi om tilflytting fra by til bygd i et livshistorieperspektiv. Oppgaven har som formål å utforske fenomenet i en ny kontekst, og tar blant annet utgangspunkt i koronapandemiens innvirkning på flyttestrømmen fra byene og ut til distriktene.