Forskere

Marita Uglem Remøy

Forskningsassistent

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Marita Uglem Remøy har sin utdanningsbakgrunn fra NTNU, og har gått lektorutdanning i samfunnsfag og nordisk, med fordypning i sosiologi. Gjennom masteroppgaven samlet hun inn livshistorier fra tilflyttere som har flyttet fra byen til bygda, og analyserte materialet i et narrativt rammeverk. Marita tok i bruk det bourdieuanske rammeverket for å undersøke tilflytternes opparbeidede tilbøyelighet for å flytte til bygda, og tilpasningen deres til bygdefeltet de flyttet til. I arbeidet som forskningsassistent bistår Marita prosjekter knyttet til dyrevelferd, klima, sosial bærekraft og sirkulær økonomi.