Ansatte

Ansatte / Forskere / Marita Uglem Remøy

Marita Uglem Remøy

Forskningsassistent

Marita Uglem Remøy er ansatt som forskningsassistent august 2023. Marita har gått lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13, med fordypning i sosiologi ved NTNU. Hun skrev masteroppgave i sosiologi om tilflytting fra by til bygd i et livshistorieperspektiv våren 2023. Oppgaven hadde som formål å utforske fenomenet i en ny kontekst, og tok blant annet utgangspunkt i koronapandemiens innvirkning på flyttestrømmen fra byene og ut til distriktene.