Report
Summary Download PDF

This report is a compilation of quantitative data from the Ungdata Survey that highlights differences and similarities between young people in rural areas and young people in the rest of the country, and qualitative data obtained from the Youth District Panel. The report provides insights into how youth in rural areas look at their own local environment, work opportunities, education, and the future.


Note
Summary Download PDF

Klimaendringer, befolkningsvekst og behovet for økt matproduksjon skaper utfordringer for landbruket. En del av løsningen for landbruket er å forbedre praksis ved hjelp av miljøvennlig innovasjon. Teknologiutviklingen i landbruket skjer fort og har økende oppmerksomhet på presisjonsdyrking, digitalisering og automatisering for et mer bærekraftig landbruk. Det er et behov for å forstå hvordan utviklingen skjer, hvor langt vi er kommet, og hvordan vi skal møte teknologiutviklingen og legge til rette for den. Dette notatet beskriver innovasjonsprosesser og begreper knyttet til modenhetsmåling. Det har blitt gjennomført en kartlegging av 36 ulike teknologier og forskningsprogram rettet mot et bærekraftig norsk landbruk. Vi har utviklet et verktøy for å vurdere ny teknologi innenfor aspektene teknologisk, markedsmessig og samfunnsmessig modenhet. Gjennomgangen av teknologiene og litteratur på modenhetsvurdering av ny teknologi har resultert i modenhetstabeller og tilhørende spørsmålsbatteri som beskriver ni trinn med økende grad av modenhet.


Report
Summary Download PDF

The regional division of labor has been a key element of Norwegian agriculture since the post-war period. Through various agricultural policy instruments under the collective term channeling policy, grain production has been prioritized in the best agricultural areas. Animal husbandry and forage production were therefore gradually pushed out into valleys and areas that for various agronomic, topographic and environmental reasons are not suitable for grain production. Until about 1990, this policy was implemented by adjusting the price ratio of cereals and milk, but due to international approaches and a desire to reduce the cost of agriculture in the 1990s, other instruments were put in place. This report deals with developments in the regional division of labor since 1990 and finds that despite changes in policy instruments and some regional redistribution, it can be said to be relatively stable.