Note
Summary Download PDF

Writers: Sunniva Midthaug Solnør, Katrina Rønningen, Pia Piroschka Otte, Kristian Borch, Karl Sperling, Jørn Thomassen, Bård G. Stokke

Fornybar energi er et av de sterkeste konfliktområdene i den norske klima- og miljødebatten. Ferske studier i vindkraftutbygging peker på manglende transparens i tildeling av konsesjoner, lisenser og prosesser, og demokratiske svakheter. Fordeling av goder og ulemper fra utnytting av naturressurser for fornybar energi har også blitt et sentralt tema.