Report
Summary Download PDF

This report summarizes the results and recommendations from the three-year project Smart technology for sustainable agriculture (SmaT, 2018-2021). SmaT was a collaboration between the Norwegian agricultural cooperative Felleskjøpet Agri, the Norwegian agricultural extension service Norsk landbrukssamvirke, the agricultural secondary school Mære landbruksskole, and researchers from Ruralis and NTNU. Technology-oriented farmers and other professionals have also taken part in the collaboration. The work was funded by the Agriculture and Food Industry Research Funds, and through in-kind contributions from the project’s user partners.


Note
Summary Download PDF

Klimaendringer, befolkningsvekst og behovet for økt matproduksjon skaper utfordringer for landbruket. En del av løsningen for landbruket er å forbedre praksis ved hjelp av miljøvennlig innovasjon. Teknologiutviklingen i landbruket skjer fort og har økende oppmerksomhet på presisjonsdyrking, digitalisering og automatisering for et mer bærekraftig landbruk. Det er et behov for å forstå hvordan utviklingen skjer, hvor langt vi er kommet, og hvordan vi skal møte teknologiutviklingen og legge til rette for den. Dette notatet beskriver innovasjonsprosesser og begreper knyttet til modenhetsmåling. Det har blitt gjennomført en kartlegging av 36 ulike teknologier og forskningsprogram rettet mot et bærekraftig norsk landbruk. Vi har utviklet et verktøy for å vurdere ny teknologi innenfor aspektene teknologisk, markedsmessig og samfunnsmessig modenhet. Gjennomgangen av teknologiene og litteratur på modenhetsvurdering av ny teknologi har resultert i modenhetstabeller og tilhørende spørsmålsbatteri som beskriver ni trinn med økende grad av modenhet.