A-01/01 Maktkamp i melkesektoren: Hva skjedde da Finland ble medlem av EU?

Den finske melkesektoren gjennomgikk dramatiske endringer på 1900-tallet, blant annet som en konsekvens av finnenes "ja" til EU-medlemsskap i 1994. Ulike prosesser har ført til omstrukturering av alle ledd i matvarekjeden, men spesielt ble primærproduksjonen av melk grunnleggende forandret i løpet av tiårsperioden. I denne artikkelen gis en rapport fra utviklingen innenfor den finske melkesektoren på 90-tallet.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.