A-1/12 Gårdsturisme på hjemmesider: Trender, blikk og paradokser

Denne studien undersøker hjemmesidene til naturbaserte gårdsturismevirksomheter, og hvordan gårdenes selvpresentasjon møter nye turismetrender. Dagens trender er preget av et «romantisk» fremfor et «masseturisme»-blikk, ifølge begrepene til Urry (2002). Gårdsturisme tilbyr produkter og opplevelser som oppfyller disse ønskene, og selger det autentiske, tradisjonelle og særegne. Tre paradokser kommer til uttrykk på hjemmesidene. Ved å analysere dem, diskuterer vi hvordan det er vanskelig å unngå å iscenesette det ekte i turismesammenheng, at det er vanskelig å markedsføre det tradisjonelle uten å koble det til moderne verdier og komfort, og at det unike gjennomgår standardiseringsprosesser. Sosiologisk tidsskrift, 20(1):27-47

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.