A-01/99 Betydningen av forbrukertillit i det norske matvaresystemet.

I en situasjon der matvaremarkedet liberaliseres og det i mindre grad blir mulig å bruke tekniske handelshindringer, vil det vi kan betegne som kulturelle og mentale handelsbarrierer bli viktigere med tanke på å sikre norsk lnadbruksproduksjon. Med kulturelle handelsbarrierer menes preferansen for nasjonal, regional og lokal smak, tradisjoner og matkultur. Mentale handelsbarrierer beskriver betydningen av mentale bilder - eller sosiale konstruksjoner - som forbrukerne har dannet seg om at norske landbruksprodukter er trygge. I denne artikkelen er fokus satt på hvordan norske forbrukere betrakter norsk kontra utenlandsk matproduksjon, og hvordan tillit dannes eller konstrueres på matområdet. Det empiriske materialet bygger på en studie av forbrukerreasjoner på importert storfekjøtt.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.