A-02/01 Analyse av situasjonen av geitholdet i Norge.

I denne artikkelen foretas en analyse av hvorfor geiteholdet i Norge har kommet i en vanskelig situasjon. Det er fokusert på noen forhold som forfatteren mener er viktige årsaker til at geitemelksressursen har fått en dårlig markedsmessig utnyttelse, og som dermed sterkt har bidragg til det som kan kalles krise i næringa.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.