A-03/01 Eneste høne i en haneflokk? Skogbrukspressen og kvinners posisjon i skogbruket.

Forfatteren kommer i denne artikkelen med en del interessante funn fra en undersøkelse om skogbrukspressens framstilling av kvinners posisjon i skogbruksnæringen. Selv om kvinner er langt mer synlige i dag enn for 20 år siden og at omtalen er langt mer positiv, så er framstillingen i skogbrukspressen fortsatt ganske mannsfokusert, slås det fast.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.