A-03/02 Interaksjon for ressursutvikling i småskala matproduksjon

Det siste 5-10 årene har et stort antall småskala matprodusenter etablert seg i Norge. Disse satser gjerne på andre typer produksjoner og kundetilnærminger enn det den etablerte næringsmiddelindustrien tradisjonelt har gjort, noe som gjør at de har hatt behov for andre kunnskapsmessige og matrielle ressurser for å utvikle virksomheter. I denne artikkelen settes fokus på ressursutvikling blant småskala matprodusenter og hvilke muligheter for dette som ligger i det å etablere interaksjon med ulike eksterne aktører.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.