A-04/00 Økoforbrukeren spiser for naturens beste.

Omsetningen av økologiske matvarer er lav i Norge, og de forklaringsfaktorene man ofte peker på er dårlig markedsføring, at landbrukssamvirket er en bremsekloss, lav interesse fra detaljistleddet og høye priser. I dag produseres det langt mer økologisk mat enn det som omsettes i markedet, og en bør derfor se nærmere på hvilke motiver som ligger bak norske forbukeres kjøp eller ikke-kjøp av økologiske matvarer for å kunne si noe om mulighetene for en større omsetning.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.