A-04/01 Nordmenns matvarevalg: Billig og/eller bra?

I denne artikkelen drøftes forskjellige forbrukergruppers vilje til å opprettholde et småskala, lavindustrialisert landbruk i Norge, selv om dette medfører høye matvarepriser. Analysen viser at pris er viktig for vårt valg av matvarer, men samtidig mener mange forbrukere at faren for nye risikofaktorer som knyttes til utviklingen mot et stadig mer industrialisert landbruk, er enda viktigere.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.