A-05/01 Jordbrukets kulturlandskap i Røros regionen -preferanser, holdninger og stedstilknytninger.

Jordbrukets kulturlandskap er mangfoldig. En variert utnyttelse over lang tid har resultert i mange spor etter ulike bruksformer og tradisjoner. like fullt som et landskap er komplekst er opplevelsen og fortolkningen av det sammensatt, og ulike grupper i befolkningen har ulike landskapspreferanser. I denne artikkelen diskuterer vi noen av resultatene fra et forskningsprosjekt om verdsetting av jordbrukets kulturlandskap i Rørosområdet med særlig vekt på hvilken betydning holdninger og stedstilknytning har i forhold til landskapspreferanser.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.