A-05/98 Inntektsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige brukere

Artikkelen drøfter ullike hypoteser som kan forklare hvorfor kvinnelige brukere har mindre næringsinntekt fra jordbruk enn mannlige brukere. Tradisjonelle forklaringer som at kvinner driver mindre bruk og har færre årsverk kan ikke alene forklare inntektsforskjellene. Det er først og fremst på de store brukene at inntektsforskjellene oppstår.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.