A-07/00 Økonomiens betydning i landbruksbefolkningens hverdag

Tidligere forskning har vist at folks inntektsnivå har liten eller ingen innvirkning på deres opplevelser av å leve god eliv. Dette er en konklusjon som ikke er fyldig for den norske landbruksbefolknngen: Selv om bøndenes livskvalitet er relativt uavhengig av deres forbruksevne, har inntektsnivået innen landbruket en lang rekke andre konsekvenser for bøndenes tilfredshet i deres hverdagsliv.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.