A-13/12 Skisportturist i fjellbygda og deltidsfrosting ved fjorden – mellom destinasjon og bygd

M.Forbord, G-T.Kvam og M.Rønningen (red.) Turisme i distriktene. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 189-208

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.